O tym pisała prasa: Sukcesy szkoły sportowej

fot. morguefile.com/xandert

O zasługach Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportu pisał „Przegląd Sportowy” 21 października 1925 roku.

„Cały szereg sportowców polskich, należących dziś do najlepszej klasy w poszczególnych działach sportu, kształcił lub kształci się obecnie na kursach w Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. Osiągnęli oni wszyscy, w czasie pobytu w szkole, znacznie lepsze wyniki sportowe, co świadczy najwymowniej o dodatniej i celowej pracy.”.
Data: 2014-10-21 godz. 17:18
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl