O tym pisała prasa: Rozwój młodzieży

fot. morguefile.com/xandert

O uchwale Rady Naczelnej FPOS pisał „Dziennik Polski” 28 października 1949 roku.

„Czołowym punktem obrad rady naczelnej Federacji Polskich Organizacji Studenckich była uchwała Biura Politycznego KC PZPR w sprawie kultury fizycznej i sportu. Zapoznając się szczegółowo z uchwałą rada naczelna postanowiła zobowiązać niższe jednostki organizacji do zwiększenia zainteresowania wychowaniem fizycznym młodzieży akademickiej.”.
Data: 2014-10-28 godz. 16:54
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl