O tym pisała prasa: Strach przed powstaniem górnośląskiej ligi

fot. morguefile.com/xandert

23 grudnia 1929 roku „Echo” zastanawia się  na swoich łamach czy dojdzie do powstania górnośląskiej ligi.

„Walne zgromadzenie Górnośląskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej odbędzie się w dniu 25 i 26 stycznia 1930 roku. Na zgromadzeniu tem zostanie poruszony projekt stworzenia górnośląskiej Ligi., obejmującej wyłącznie tamtejsze kluby. Projekt ten jest wysuwany głównie przez towarzystwa niemieckie i popierany przez prasę niemiecka. Niema on jednak żadnych szans na urzeczywistnienie albowiem nie zgodzi się nań walne zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej. W razie zaś stworzenia Ligi górnośląskiej drogą niestatutową nie można wróżyć przyszłej organizacji powstałej na drodze rewolucyjnej długiego żywota albowiem rozgrywanie zawodów przez kluby śląskie, czyto z zagranicznemi czy to z krajowemi zostałoby na skutek interwencji PZPN uniemożliwione.”
Data: 2014-12-23 godz. 17:41
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl