O tym pisała prasa: Postanowienia zjazdu Ligi Morskiej i Kolonialnej!

fot. morguefile.com/xandert

29 grudnia 1935 roku „Orędownik” donosił na swych łamach, o postanowieniach zjazdu Ligi Morskiej i Kolonialnej w Gdyni.

„Zjazd uznał, ze dla przełamania psychiki lądowej narodu polskiego, jednem z głównych zadań jest wszechstronne popieranie wszelkich egzystujących i tworzenie nowych ośrodków sportów wodnych. W związku z powyższem, zjazd zaleca zarządowi głównemu, aby zarząd w miarę możności popierał finansowo poczynania oddziałów obwodów i okręgu w powyższej działalności. W zrozumieniu wielkiego znaczenia praktycznego tegorocznego spływu do morza Czarnego należy uznać, że zasadniczą imprezą sportową, którą Liga Morska i Kolonialna tradycyjnie co roku urządzać będzie jest coroczny spływ z całego kraju do Wisły, a Wisłą do Gdańska i Gdyni, poza którym inne imprezy lub spływy mogą być urządzane przez Ligę jedynie w takim rozmiarze, by nie przeszkadzały i nie odciągały sił od imprezy głównej. Sprawy te zjazd traktuje, jako środek do stworzenia wśród młodzieży szerokiego ruchu do odbywania corocznych pielgrzymek wodnych nad morze do polskich portów.”
Data: 2014-12-29 godz. 17:00
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl