O tym pisała prasa: Sport za kratą!

fot. morguefile.com/xandert

20 stycznia 1932 roku „Przegląd Sportowy” donosił na swoich szpaltach, o sporcie uprawianym za więziennymi murami.

„Nowy regulamin więzienny, którego przepisy posiadają moc prawną z dniem 1 października r.b. zwraca baczną uwagę na wychowanie fizyczne więźniów. Dział III regulaminu, poświęcony całkowicie wychowaniu fizycznemu zawiera postanowienia normujące i ustalające sposób organizacji ćwiczeń cielesnych. Według tych przepisów w każdym więzieniu powinna być urządzona sala gimnastyczna lub wyodrębniony specjalny teren dla ćwiczeń fizycznych. Ćwiczenia odbywają się pod kierownictwem wykwalifikowanego funkcjonariusza z jednoczesnym dozorem lekarskim.”
Data: 2015-01-20 godz. 17:27
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl