Ignacy Aleksander Król

A A A
Imię i Nazwisko: Ignacy Aleksander Król
Data urodzenia: 01 października 1874
Miejsce urodzenia: Kraków
Data śmierci: 20 listopada 1951
Miejsce śmierci: Żbik koło Krzeszowic
Profesja: taternik/narciarz/przyrodnik
Dyscyplina sportowa: alpinizm

Przebieg kariery zawodniczej:
 • pierwsze przejście granią z Lodowego Szczytu na Lodową Kopę z żoną Zofią i Franciszkiem Szczucińskim (1903)
 • pierwsze wejście przez Mały Ogród na Hruby Wierch bez przewodnika z Józefem Bajerem, J. Brzeskim, Ludwikiem Pręgowskim (1904)
 • pierwsze wejście na Mięguszowiecką Przełęcz Wyżnią od Wielkiego Stawu Hińczowego z Ludwikiem  Pręgowski (1904),
 • pierwsze wejście na Zamarłą Turnię z Józefem Bajerem, Ludwikiem Pręgowskim (1904)
 • liczne nowe wejścia w grani Hrubego (1906–1909)
 • przejście drogą Häberleina południową ścianą Żabiego Konia ze Stanisławem Konarskim, Kazimierzem Firgankiem (1907)
 • pierwsze wejście północno-zachodnią ścianą Galerii Gankowej z Władysławem Kulczyńskim (juniorem), Józefem Lesieckim (1911)
 • drugie wejście południową ścianą Zamarłej Turni z Władysławem Kulczyńskim (juniorem) (1911)
 • pierwsze wejście zachodnią ścianą Małej Kończystej z Marianem Smoluchowskim, Januszem Chmielowskim, Józefem  Łukaszewiczem i Wacławem Zakrzewskim (1911)
 • czwarte wejście zimowe na Świnicę (1913)
Działalność jako działacz oraz sukcesy:
 • członek grupy taternickiej „Bacówka”
 • bierze czynny udział w zakładaniu Towarzystwa Turystycznego „Beskid” oraz Odziału Narciarskiego Towarzystwa (1906)
 • działacz Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego (od 1908)
 • należał do zarządu Towarzystwa Tatrzańskiego (1909–1921)
Osiągnięcia przyrodnicze:
 • jego pasją była przyroda, o charakterze kolekcjonerskim
 • jego zbiory chrząszczy i muchówek trafiły częściowo do muzeum w Chrzanowie, zbierał materiały (m.in. glony, pajęczaki i motyle) dla różnych naukowców (Roman Gutwiński, Władysław Kulczyński (senior), Fryderyk Schille, Karol Starmach)
 • znaczna część okazów tatrzańskich roślin została przez Króla dokładnie zewidencjonowana, kartoteki te zostały jednak zniszczone po jego śmierci
 • na szczęście jego zielnik zachował się w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie
Osiągnięcia autorskie:
 • zapiski florystyczne, 1904, „Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum w Nowym Sączu” - systematyczny przegląd roślin z Karpat
 • autor wspomnień o Mieczysławie Karłowiczu „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” (30/1909)
 • autor wspomnień o Władysławie Kulczyńskim sen. „Pamiętnik TT” (1920)
 • „Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej” (1920)
 • publikował w „Pamiętniku TT” sprawozdania z działalności Sekcji Turystycznej i Biblioteki TT oraz zdjęcia z wycieczek w Tatry (1909-1913)
 • ogłosił w „Taterniku” relację z pierwszego wejścia urwiskami Galerii Gankowej, nr 4/1911 (1909-1913)