Janina Antonina Lewandowska

A A A
Imię i Nazwisko: Janina Antonina Lewandowska
Data urodzenia: 22 kwietnia 1908
Miejsce urodzenia: Charków
Data śmierci: 22 kwietnia 1940
Miejsce śmierci: Katyń
Profesja: pilot szybowcowy i samolotowy/oficer Wojska Polskiego/śpiewaczka
Dyscyplina sportowa: lotnictwo

Janina Antonina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka
Przebieg kariery zawodniczej:
  • reprezentowała barwy klubowe: Aeroklub Poznański
  • pierwsza kobieta w Europie, która wykonała skok spadochronowy z wysokości 5 km
Uwagi:
  • dostała się do niewoli sowieckiej jako polski podporucznik. Prawdopodobnie została zestrzelona przez Niemców i w czasie skoku ze spadochronem znalazła się po stronie sowieckiej (22 września 1939)
  • najprawdopodobniej została stracona w dzień swoich urodzin, jako jedyna kobieta wśród zabitych
  • jak się okazało była również jedyną kobietą wydobytą podczas ekshumacji co przez lata było ukrywane przed UB i NKWD
  • profesor Bolesław Popielski wyjawił ten fakt swoim współpracownikom tuż przed śmiercią (1997)
  • jej ojcem był Józef Dowbor-Muśnicki generał lejtnant Armii Imperium Rosyjskiego, a także generał broni Wojska Polskiego oraz naczelny dowódca Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim