Jerzy Szymonek

A A A
Imię i Nazwisko: Jerzy Szymonek
Data urodzenia: 15 kwietnia 1938
Data śmierci: 25 września 1992
Profesja: statystyk sportowy/sędzia lekkoatletyczny/działacz
Dyscyplina sportowa: lekka atletyka

Działalność jako działacz:
  • działacz Warszawskiego Okregowego Związku Lekkiej Atletyki
  • członek ATFS (Stowarzyszenia Statystyków LA)
  • autor systemu sportu dzieci i młodzieży
Osiągnięcia jako statystyk sportowy:
  • członek Komisji Statystycznej PZLA
  • kierował Zespołem Dokumentacji Wyników Sportowych w Stołecznej Federacji Sportu
  • Współautor szeregu wydawnictw lekkoatletycznych m.in. opublikował
  • Osiągnięcia Polskiej Lekkiej Atletyki w 40-leciu PRL.- Rzut oszczepem (1984), Trójskok (1985) wspólnie z Januszem Rozumem