O stanie polskiego sportu

fot. morguefile.com/xandert

W lipcu 1927 roku miesięcznik „Higjena Ciała i Sport” obszernie pisał o stanie polskiego sportu.

„Rok bieżący przyniósł nam już w połowie sezonu szereg pięknych wyników, a nawet zwycięstw nad dobremi zespołami zagranicznemi. Specjalnie należałoby podkreślić piękny rozwój lekkiej atletyki polskiej, najmłodszej z dziedzin u nas zaklimatyzowanych i wymagającej bardzo dużego nakładu pracy od instruktorów i organizatorów. W kilku dziedzinach sportów, a specjalnie sportów zespołowych, jak piłka nożna, rugby, ani na krok prawie nie ruszyliśmy z miejsca od lat kilku. Sporty więc o charakterze jednostkowym, jak: lekka-atletyka, hippika, boks, poszły po linji postępu, gdy tymczasem mamy pełną baiss`e w sportach takich jak zapaśnictwo, ciężarnictwo, inne natomiast, jak: tennis, szermierka, pływanie - rozwijają się niewspółmiernie w różnych ośrodkach sportowych kraju.”
Data: 2014-07-27 godz. 17:23
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl