Kibice próbują ratować warszawski sport

Kibice utworzyli Komitet Społeczny „Miasto Warszawa dla Sportu - Ratujmy AZS Politechnika Warszawska”. Ma on celu ratowanie sportu halowego w Warszawie.

O problemach stołecznego sportu pisaliśmy wcześniej w artykule pt. „Warszawa miastem ginącego sportu?” - kliknij tutaj, by go przeczytać.

„Analiza szans i zagrożeń zamieszczona w „Strategii rozwoju Sportu dla Warszawy do 2020 roku” zawiera informację o braku stabilnej pomocy sponsorskiej dla klubów sportowych oraz nieuregulowanych zasadach korzystania z obiektów sportowych przez kluby sportowe. Powyższa Strategia promuje rozwiązania polegające na symbolicznym lub nieodpłatnym udostępnianiu obiektów sportowych przez władze miasta dla klubów sportowych realizujących się w ramach sportu zawodowego. Niestety Miasto Warszawa w żaden sposób nie realizuje tej idei, wymagając od AZS Politechnika Warszawska ponad 200 tys. zł rocznie za wynajem hali!” - czytamy w petycji komitetu.

Internetowa wersja petycji dostępna jest TUTAJ. Zachęcamy do podpisywania.

Data: 2012-01-06 godz. 10:48
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl