O tym pisała prasa: Nadchodzące dyskwalifikacje!

fot. morguefile.com/xandert

13 stycznia 1926 roku „Łódzkie Echo Wieczorne” informowało o nadchodzących dyskwalifikacjach wśród piłkarzy.

„Wydział Gier Dyscypl. PZPN donosi o masowych dyskwalifikacjach dożywotnich piłkarzy jak i członków Zarządów. Jedni powiadają, że to dopiero początek orania brudów w różnych okręgach, inni twierdzą, że teraz odżyje sport amatorski bez podejrzeń. Ciekawe, iż każdy okręg stara się bronic swojej „krzywdy” już wyrządzonej czy też mającej nastąpić. Kraków np. twierdzi, iż w podwawelskim grodzie sport piłkarski nie spotkał się dotychczas z konkretnemi zarzutami i nie podzielili losu Lwowa. Warszawa oburza się na tych, którzy śmią posądzać akademików i pracującą inteligencje o uprawianie znienawidzonego przez PZPN zawodowstwa. Łódź powoła się na ogólną plajtę, a Poznań odegra rolę obserwatora. W zeszłym roku pewną ofiarę poniosła Łódź, rok obecny będzie wymowniejszy dla innych. Na dzień dzisiejszy ukaranych zostało 9 graczy „Hasmonei”, zostali również zdyskwalifikowani kierownicy sekcji piłkarskiej w liczbie 5, a mian.: Schargiel, Bodenstein, Neuwohner, Beigi i Bonger. Sprawa powyższa oprze się zapewne o Zarząd PZPN i Walne Zgromadzenie, gdyż pokrzywdzeni bronić się będą do upadłego.?
Data: 2015-01-13 godz. 17:30
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl