O tym pisała prasa: Wadliwe gospodarowanie!

fot. morguefile.com/xandert

28 lutego 1931 roku „Przegląd Sportowy” zastanawiał się na swych łamach dlaczego odebrano stadion pływacki Polskiemu Związkowi Pływackiemu.

„Sprawa stadjonu pływackiego w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej otrzymuje ciekawe oświetlenie. Wobec kategorycznej obietnicy PUWF, ze basen zostanie oddany związkowi w stałą administrację. PZP zaangażował się w budowie jego finansowo. Jednakże po pierwszym roku administrowania pływalnia, obiekt ten został oddany Ośrodkowi W.F. wskutek rzekomo wadliwej gospodarki. Na kilkakrotne ponawiane żądanie uzasadnienia zarzutów złej gospodarki, PZP otrzymał wyliczenie szeregu usterek buchalteryjnych. O charakterze postawionych zarzutów najbardziej sprężystemu związkowi sportowemu w Polsce świadczą następujące przykłady: nie wykazano użytku zakupionej latarki elektrycznej lub witrażu papierowego, rachunku nie opatrzono datą i t.p..”
Data: 2015-02-28 godz. 17:49
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl