O tym pisała prasa: Jak wprowadzić młodzież do sportu?

fot. morguefile.com/xandert

„Przegląd Sportowy” 28 marca 1931 roku podjął temat współpracy szkolnictwa ze sportem.

„Od czasu wydania przez Ministerstwo Oświaty słynnego okólnika, zakazującego młodzieży szkolnej należenia do wszelkiego rodzaju stowarzyszeń gimnastyczno-sportowych oraz brania udziału w zawodach, urządzanych przez kluby, rozpoczęła się w łonie poszczególnych związków państwowych akcja celem zniesienia tego zakazu względnie jego zmodyfikowania. Pomimo częściowego poparcia akcji tej tak przez prasę fachową jako też codzienną, wysiłki te nie odniosły dotąd żadnego realnego skutku, ponieważ interwencje związków u poszczególnych władz były czynione indywidualnie zamiast zbiorowo, co z góry przesądzało o wyniku tychże. Dlatego też Związek Związków Sportowych pod sprężystym przewodnictwem swego prezesa, pułk. Dypl. Ulrycha, postanowił wystąpić wobec miarodajnych władz państwowych ze zbiorowym wysiłkiem przy poparciu ze strony P.U.W.F. (Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego - przyp. redakcja) aby wreszcie doprowadzić do końca akcję rozpoczętą przez poszczególnych członków Związków Sportowych.”
Data: 2015-03-28 godz. 17:43
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl