O tym pisała prasa: Sport we wschodniej Małopolsce

fot. morguefile.com/xandert

„Przegląd Sportowy” 25 czerwca 1921 roku zagłębia się w strukturach sportu we wschodniej Małopolsce.

„Życie sportowe, które w ostatnich latach przed wojną stało u nas na dość wysokim poziomie, znajduje się obecnie w stadjum upadku, cofając się do stanu z lat 1906 do 1910. Lwów, kolebka sportu polskiego, który przed wojną tak pod względem ilościowym jak i jakościowym przodował całej Polsce, dzisiaj posiada zaledwie cztery kluby, z tego dwa drugorzędne, a wszystkie uprawiające prawie wyłącznie grę w piłkę nożną. Przed wojną mieliśmy około 20 a może i więcej drużyn. Kluby pierwszorzędne śmiało stawały do zawodów z najlepszymi zagranicznemi drużynami i posiadały po kilka lub kilkanaście młodszych drużyn, bardzo czynnych i szybko wybijających. Drużyny prowincjonalne i liczne drużyny Towarzystwa Zabaw Ruchowych również wykazywały wielką żywotność i klasa ich gry nie była najgorsza. Dzisiaj mamy w ogóle 7 klubów, co w porównaniu z Krakowem, Poznaniem, a nawet warszawą jest ilością znikomą. Również klasa naszych drużyn poza „Pogonią” i „czarnymi” nie może w ogóle się równać z innymi klubami polskimi, a nawet drużyny rozgrywające mistrzostwa klasy B w Krakowie lub warszawie, mogą współzawodniczyć z naszemi najlepszymi klasy B. W pewnym stopniu usprawiedliwiać może naszą bezczynność bezustannie we wschodniej Małopolsce lub na jej granicach przez 7 lat tocząca się wojna, która nie pozwalała na regularne uprawianie sportu.”
Data: 2015-06-25 godz. 17:20
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl