Największa sensacja sportowa Kalisza!
30 lipca 1949 roku „Gazeta Ostrowska” obwieszczała na swych szpaltach o arcyciekawym spotkaniu piłkarskim.

„Zarząd Z. S. „Gwardia” w Kaliszu od dłuższego już czasu prowadził pertraktacje z Gwardią - „Wisła” w Krakowie, w sprawie rozegrania w Kaliszu meczu towarzyskiego. Pertraktacje te zdają się być bliskie realizacji. Gwardia „Wisła”, o ile nie zajdą nieprzewidziane przeszkody, rozegra mecz z „Gwardią” - Kalisz w niedzielę, dnia 7 sierpnia br. Jak nas zapewnia prezes „Gwardii”, por. Szypulski, zarząd klubu czyni wszelkie starania aby spotkanie doszło do skutku. Gwardia „Wisła”, prowadząca obecnie w tabeli rozgrywek o mistrzostwo Ligi, nie grała jeszcze dotychczas w Kaliszu. Spotkanie więc obu tych drużyn byłoby z jednej strony sprawdzianem poziomu „Gwardii” kaliskiej, a oprócz tego – doskonałą lekcją dobrej gry dla zawodników wszystkich naszych drużyn. Wiadomość nasza zelektryzuje niewątpliwie liczne rzesze sympatyków piłkarstwa w Kaliszu.”
Data: 2015-07-30 godz. 17:09
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl