Historia siatkówki w RPA

fot. morguefile.com/DuBoix

Siatkówka jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych w Republice Południowej Afryki. Status jej został osiągnięty w wyniku burzliwej historii z administracją w latach 70. i 80.

Polityka poprzedniego rządu podziału sportu wzdłuż linii rasowych wpłynęła niekorzystnie na rozwój sportu, ponieważ spowodowała ona istnienie wielu organów, gdzie każdy z nich miał inną organizację. Za białych graczy odpowiadał Związek Siatkówki Republiki Południowej Afryki (SAVU) zaś Amatorskie Stowarzyszenie Siatkówki Republiki Południowej Afryki (ASAVA) było odpowiedzialne za osoby kolorowe. AVASA niechętnie brała udział w rozmowach o ujednolicenie systemu, argumentowała to tym, że apartheid nie został ostatecznie zlikwidowany. Dlatego też w 1990 roku odbył się Kongres Siatkówki Republiki Południowej Afryki (SACON), który ostro krytykował zachowanie AVASA. 

Stopniowe kierownictwo SACON otrzymało uznanie nowoutworzonego Narodowego Kongresu Sportu (NSC), który miał za zadanie ujednolicić wszystkie sportowe kodeksy w RPA.

W latach 1990-91 SAVU i AVASA przyłączyły się do negocjacji prowadzonych przez SACON, które poprzedziły powstanie najważniejszego organu kontrolnego w RPA.

Wreszcie 11 lutego 1992 roku została utworzona w pełni reprezentatywna Krajowa Federacja Siatkówki Republiki Południowej Afryki. Można powiedzieć, że wtedy tak naprawdę narodziła się w tym kraju siatkówka. Struktura składała się z 18 członków, 6 z nich to były poprzednie organizacje siatkarskie, tj. SAVU, AVASA czy SACON. Inauguracyjne wybory Federacji Siatkówki RPA zbiegły się z pierwszymi demokratycznymi wyborami w tymże kraju, w których to zwyciężył Tubby Reddy.
Data: 2015-08-28 godz. 10:10
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl
Źródło: volleyballsouthafrica.co.za