Święto kolejarzy polskich!

fot. morguefile.com/Alvimann

16 sierpnia 1946 roku „Dziennik Łódzki” informował o Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Związków Zawodowych Kolejarzy.

„Wczoraj w Łodzi nastąpiła uroczystość otwarcia II Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Zw. Zaw. Kolejarzy. Na stadionie ŁKS zgromadzili się zgłoszeni do zawodów uczestnicy przybyli z całej Polski, a więc z: Krakowa, Warszawy, Poznania, Śląska Olsztyna, Lublina, Pomorza, Poznania, Gdańska i Łodzi. Brak było zawodników z Białegostoku. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła defilada. Maszerujących zawodników z transparentami owacyjnie witała zgromadzona publiczność.”
Data: 2015-08-16 godz. 17:50
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl