Współpraca godna pochwały

fot. morguefile.com/cohdra

„Echo” 4 października  1935 roku informowało czytelników o wzorowej współpracy klubów sportowych Pabianic.

„W swoim czasie, jak głosiły wersje, pomiędzy dwoma klubami sportowemi m. Pabianic Kraschender i PTC nastąpił rozdźwięk który miał rzekomo doprowadzić do zerwania istniejących wówczas dobrych stosunków międzyklubowych. Jak się obecnie dowiadujemy, oba kluby sportowe po krótkim okresie samodzielnej działalności weszły na uzgodnioną drogę współpracy na polu sportowem. Fakt ten, świadczy o dobrej woli ludzi pracy dla sportu polskiego, zasługuje na pełne uznanie i może być przykładem dla innych.”
Data: 2015-10-04 godz. 17:55
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl