TKS przestał istnieć!

fot. morguefile.com/cohdra

10 grudnia 1937 roku „Dziennik Poranny” informował o zaprzestaniu działalności TKS-u.

„Dawny ligowy T.K.S. (TKS Toruń (Toruński Klub Sportowy - przyp. redakcja) przestał istnieć. W tych dniach po kilkunastu latach istnienia,  ligowy toruński klub sportowy 29, przestał istnieć. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 24 listopada br. postanowiono przystąpić do najsilniejszego klubu sportowego Pomorza K.S. KPW Pomorzanin, Toruń.”
Data: 2015-12-10 godz. 17:29
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl