Zawiły problem sędziów piłkarskich

fot. morguefile.com/cohdra

8 lutego 1935 roku „Express Wieczorny Ilustrowany” rozprawia na swych łamach na temat proponowanych zmian podczas sędziowania meczów piłkarskich.

„Prasa sportowa kontynentu rozprawia szeroko na temat proponowanych zmian w przedmiocie wprowadzenia dwu sędziów piłkarskich na boisku. Oczywiście, jak wszystko, co dotyczy piłkarstwa, tak i ta kwestia znalazła swe źródło w kolebce sportu piłkarskiego: Anglji. Przytacza się plusy i minusy tej inowacji. Na pozór wydawałoby się, że dwu ludzi zawsze więcej zobaczy niż jeden, że więc kwestja sprawnego sędziowania została szczęśliwie rozwiązana. Mamy jednak wrażenie, ze projekt ten kryje w sobie znacznie więcej niebezpieczeństw, niż problematycznych korzyści. Kto zna nastroje publiczności, sympatje i jej nastawienie do sędziów w szczególności, ten zrozumie, co za sytuacje mogą zaistniec, gdy zamiast jednego „kalosza” zobaczy ona na boisku aż dwu.”
Data: 2016-02-08 godz. 17:40
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl