Początki Olimpiad Specjalnych

Kilka słów na temat początków Olimpiad Specjalnych w Polsce.

Na początku lat 80 idea Olimpiad Specjalnych dociera do naszego kraju. Przy Zarządzie Głównym TPD powstaje w 1985 roku Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych. Program Olimpiady Specjalne - Polska otrzymuje oficjalną akredytację na III poziomie. Polska jest pierwszym krajem z obszaru centralnej i wschodniej Europy, z którym Special Olympics nawiązuje oficjalną współpracę. W 1987 roku odbywa się I Ogólnopolska Olimpiada Specjalna na obiektach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Polska staje się propagatorem idei ruchu Special Olympics w tej części Europy. W 1988 roku odbywa się w Nowym Targu I Ogólnopolska Zimowa Olimpiada Specjalna, a w 1989 w Warszawie II Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna.

Data: 2012-09-21 godz. 07:56
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl