Kilka słów o początkach AZS Katowice

Licząca już ponad 100 lat historia sportu akademickiego w Polsce rozpoczęła się w Krakowie, gdzie w 1908 r. powstał pierwszy Akademicki Związek Sportowy.

W następnych latach na mapie sportu akademickiego pojawiały się kolejne AZS-y, ale ciągle zwlekano z jego założeniem na Śląsku. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej, w październiku 1945 r. oficjalnie powołano do życia AZS Katowice.

12 października 1945 r. w gmachu Wyższego Studium Nauk Społeczno – Gospodarczych (obecna Akademia Ekonomiczna) odbyło się zebranie założycielskie AZS Katowice, którego pierwszym prezesem został Juliusz Szaflik. Trzy lata później, w 1948 r. powołano Zarząd Środowiskowy AZS Katowice, któremu przewodniczył Tadeusz Kopel. Na początku swojej działalności AZS Katowice musiał borykać się z wieloma problemami – brakowało środków finansowych, sprzętu sportowego, a nade wszystko – obiektów sportowych.

Data: 2012-11-09 godz. 05:41
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl
źródło: Wyższa Szkoła Humanitas