Muzeum Sportu w Łodzi

Oddział Sportu i Turystyki – Oddział Muzeum Miasta Łodzi został utworzony w 1982 r. w celu zaznaczenia bogatej tradycji sportowej Łodzi. Jego siedziba mieści się w Hali Sportowej, przy ulicy ks. I Skorupki 21 (dawniej Łódzki Ośrodek Sportu).

Dzieje łódzkiego sportu nierozerwalnie związane były z rozwojem Łodzi jako ośrodka przemysłowego. Wraz z powstaniem pierwszych zakładów pracy i przybyciem do miasta osadników z terenów zachodniej Europy, pojawiły się w mieście nieznane dotychczas formy spędzania wolnego czasu. Niemieccy majstrowie sukienniczy przywieźli ze sobą tradycję organizowania się w bractwa strzeleckie. Przybywający od połowy XIX w. wieku robotnicy z terenów Niemiec i Czech zaszczepili w Łodzi ćwiczenia gimnastyczne – tzw. turnerstwo. Powstawały elitarne stowarzyszenia i bractwa sportowe złożone z uczestników tej samej narodowości, z biegiem czasu jednak musiały otworzyć się również na szersze kręgi społeczne, głównie robotnicze. Wszystko to uczyniło ruch sportowy wyróżniającą się dziedziną życia kulturalnego w Łodzi. Szczególną uwagę zwrócić należy na polskie towarzystwa sportowe, których działalność była wyrazem patriotycznych dążeń łodzian. Nie należy również zapomnieć o specyfice kulturowej miasta, która przyczyniła się do ukształtowania unikatowego charakteru łódzkiego sportu – w mieście funkcjonowały i współpracowały ze sobą kluby i organizacje polskie, żydowskie i niemieckie.

Data: 2012-11-10 godz. 07:38
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl
źródło: Muzeum Miasta Łodzi