Warszawa zgłosi wniosek

fot. morguefile.com/Alvimann

7 listopada 1938 roku „Echo” donosiło na swych łamach o planach Warszawy.

„W sobotę wieczorem odbyła się w lokalu P. Z. L. konferencja prasowa, zwołana przez warszawski okręgowy związek tenisa stołowego. Obecny zarząd okręgu dąży do spopularyzowania tenisa stołowego, zwrócenia specjalnej uwagi na uprawianie pinpongu w szkołach średnich, oraz rozszerzenie tego sportu nie tylko na okres letni na świeżym powietrzu. Okręg warszawski liczy 27 klubów, a nadto podokręg robotniczy liczy 14 klubów, zaś projektowane jest jeszcze utworzenie podokręgu radomskiego z 12 klubami. Zarząd okręgu dążyć będzie do przeniesienia siedziby Polskiego Zw. Tenisa Stołowego z Łodzi do Warszawy.”
Data: 2016-11-07 godz. 17:46
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl