Hokeiści Legii muszą otrzymać zwolnienia

fot. morguefile.com/cohdra

11 grudnia 1936 roku „Express Wieczorny Ilustrowany” informował o zatargu hokeistów Legii z zarządem.

„Duży rozgłos nabrała przed trzema tygodniami sprawa zatargu hokeistów Legii z zarządem tego klubu, w rezultacie którego posądzeni przez zarząd o zawodowstwo członkowie zażądali zwolnienia z klubu. Byłoby to równoznaczne z likwidacją drużyny hokejowej Legii. Zarząd klubu odmówił zawodnikom wydania zwolnienia i udzielił im wykreślenia. Pokrzywdzeni hokeiści – czołowi zawodnicy stolicy: - Szejnach, Szabłowski, Materski, Rybicki, Kawiński i Lalewicz zwrócili się do PZHL o wzięcie ich w opiekę. Obecnie zarząd PZHL po zbadaniu sprawy i stwierdzeniu niesłuszności zarzutów stawianych hokeistom i korzystając z niezastosowania się Legii do przepisów regulaminowych postanowił przeprowadzić akcję mającą na celu zwolnienie tych hokeistów z klubu. Wszyscy ci gracze po otrzymaniu zwolnienia wstępują do Polonii, która w ten sposób posiądzie jeden z najsilniejszych zespołów hokejowych w kraju.”
Data: 2016-12-11 godz. 17:40
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl