S. S. "Emka" powstało w Łodzi

fot. morguefile.com/Ladyheart

13 grudnia 1936 roku „Express Wieczorny Ilustrowany” donosi na swych łamach o powstaniu nowego klubu sportowego.

„Łódzka rodzina sportowa powiększyła się znów o jednego członka. Dzięki poparciu prezesa Kazimierza Markona i dyr. E. Bellena powstało przy Przędzalni Wełny Czesankowej Markus Kohn S. Ak – stowarzyszenie sportowe pod nazwą „Emka”, mające na celu propagandę sportu i wychowania fizycznego wśród robotników i pracowników zakładu.”
Data: 2016-12-13 godz. 17:39
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl