Kantor pierwszym szpadzistą Polski

fot. morguefile.com/Alvimann

18 grudnia 1936 roku „Śląski Kurjer Poranny” informował o wniosku Polskiego Związku Szermierczego.

„Zarząd Związku dziennikarzy sportowych uchwalił na wniosek zarządu Polskiego Związku Szermierczego postawić kandydaturę Kantora do dorocznej nagrody wędrownej Związku Dziennikarzy – dla najlepszego szpadzisty polskiego.”
Data: 2016-12-18 godz. 17:22
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl