Kto nie płaci będzie zawieszony

fot. morguefile.com/Ladyheart

26 grudnia 1935 roku „Express Wieczorny Ilustrowany” informował o uchwale Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Bokserskiego.

„Na ostatnim posiedzeniu Zarządu ŚL. Okręgowego Związku Bokserskiego uchwalono zastosować wobec klubów, niewywiązujących się z zobowiązań finansowych natychmiastowe sankcje, aż do zawieszenia tych klubów. Na tym sa mem zebraniu ukarano sześciomiesięczną dyskwalifikacją za przekroczenia zasad amatorskich zawodnika „06” Mysłowice – Fryderyka Mularczyka.”
Data: 2016-12-26 godz. 17:38
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl