Piękne kwiatki

fot. morguefile.com/xandert

9 stycznia 1946 roku „Dziennik Łódzki” informował o rewelacjach po zebraniu piłkarzy Zarządu Warszawskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej.

„Prasa warszawska doniosła o wynikach zebrania piłkarzy Zarządu Warszawskiego Okr. Zw. Piłki Nożnej. Z reporterskiej wiadomości dowiadujemy się niesłychanych rzeczy. Otóż w kasie piłkarzy warszawskich zabrakło ni mniej ni więcej „tylko” 50 tysięcy złotych. Bagatela. Zawieszono w czynnościach skarbnika. I... na tym koniec. My też kończymy na stwierdzeniu faktu. Pragniemy jednak zapytać, ile pieniędzy pozostało ostatecznie w kasie piłkarzy warszawskich.”
Data: 2017-01-09 godz. 17:37
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl