Honorowy obywatel Olsztyna

Marian Rapacki to ceniony trener kajakarstwa i działacz sportowy. Urodził się w 1919 roku, brał czynny udział w kampanii wrześniowej.

Działał w olsztyńskich klubach, mocno zaangażowany był w prace Polskiego Związku Kajakowego. W 2004 roku władze Olsztyna nadały mu tytuł honorowego obywatela miasta. Zmarł pięć lat później. W październiku 2009 roku jego imieniem nazwano Muzeum Sportu w Olsztynie.

Data: 2013-02-24 godz. 11:12
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl