Powstanie Śląskiego ZPN

4 sierpnia 1920 doszło do powstania Śląskiego Związeku Piłki Nożnej.

Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości na Śląsku działał Kattowitzer Ballspiel-Verband, czyli Katowicki Związek Piłkarski, który pośrednio podlegał pod niemiecką federację.

Data: 2013-08-04 godz. 08:07
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl