Współpraca z LCDHS

Stowarzyszenie SportowaHistoria.PL nawiązało dziś współpracę z Lubelskim Centrum Dokumentacji Historii Sportu.

W ramach współpracy obie organizacje zobowiązują się do wymiany informacji oraz wzajemnej promocji swoich działań. Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu jest inicjatywą osób którym na sercu leży przywrócenie pamięci o wspaniałej tradycji sportu rodem z Lublina i Ziemi Lubelskiej.

Data: 2013-08-16 godz. 19:48
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl