Szachy

A A A

Najważniejsze daty w historii szachów

XII wiek – prawdopodobnie już w tym okresie Gra królewska była u nas znana, o czym świadczą wykopaliska figurek szachowych
XVI wiek – szachy stają się popularne w Polsce
1564 – Jan Kochanowski pisze poemat "Szachy"
koniec XVII wieku – Jan Ostroróg wojewoda poznański opracowuje pierwszy w Polsce podręcznik gry w szachy, który nie zostaje opublikowany
1835 – zostaje wydany pierwszy polski podręcznik gry w szachy, którego autorem był Kazimierz Krupski
1836 – zostaje utworzony Warszawski Klub Szachistów
1839 – zostaje utworzony Poznański Klub Szachistów
październik 1876 – poznański klub publikuje swój statut
1893 – władze galicyjskie rejestrują statut Krakowskiego Klubu Szachistów
1894 – zostaje zarejestrowany statut Lwowskiego Klubu Szachistów
luty 1899 – powstaje Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej
2 lutego 1924 – powstaje Związek Towarzystw Szachowych w Poznaniu
27 kwietnia 1924 – powstaje Polski Związek Szachowy Województwa Śląskiego
20 lipca 1924 – Izaak Towbina w Paryżu jest jednym z 15 sygnatariuszy aktu założycielskiego Międzynarodowej Federacji Szachowej (Fédération Internationale des Échecs)
11 kwietnia 1926 – powstaje Polski Związek Szachowy, w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej przy ul. Wierzbowej 8
12-30 kwietnia 1926 – I Mistrzostwa Kraju, w których triumfuje Dawid Przepiórka
1927 – Polski Związek Szachowy zostaje członkiem FIDE
21 lipca-6 sierpnia 1928 – Kazimierz Makarczyk, Paulin Frydman, Teodor Regedziński, Mieczysław Chwojnik, Abram Blass zajmują 3. miejsce, a indywidualnie Teodor Regedziński zdobywa złoty medal na III-szachownicy na Olimpiadzie Szachowej w Hadze (Holandia)
1929 – z inicjatywy polskich działaczy dokonano wiele zmian i ulepszeń w przepisach FIDE, m.in. opracowano przepisy gry
13-27 lipca 1930 – Akiba Rubinstein, Ksawery Tartakower, Dawid Przepiórka, Kazimierz Makarczyk, Paulin Frydman zajmują 1. miejsce, indywidualnie Akiba Rubinstein I-szachownica oraz Ksawery Tartakower II-szachownica zdobywają złote medale, a Dawid Przepiórka I-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Hamburgu (Niemcy)
11-26 lipca 1931 – Akiba Rubinstein, Ksawery Tartakower, Dawid Przepiórka, Kazimierz Makarczyk, Paulin Frydman zajmują 2. miejsce, a indywidualnie Ksawery Tartakower II-szachownica zdobywa złoty medal na Olimpiadzie Szachowej w Pradze (Czechosłowacja)
12-23 lipca 1933 – Ksawery Tartakower, Paulin Frydman, Teodor Regedziński, Izaak Appel, Kazimierz Makarczyk zajmują 4. miejsce, indywidualnie Ksawery Tartakower I-szachownica oraz Paulin Frydman II-szachownica zdobywają brązowe medale na Olimpiadzie Szachowej w Folkestone (Anglia)
1935 – Kongres FIDE w Warszawie (Polska)
16-31 sierpnia 1935 – Mistrzostwa Świata kobiet w Warszawie (Polska)
16-31 sierpnia 1935 – Olimpiada szachowa w Warszawie (Polska)
16-31 sierpnia 1935 – Ksawery Tartakower, Paulin Frydman, Mieczysław Najdorf, Henryk Friedman, Kazimierz Makarczyk zajmują 3. miejsce, a indywidualnie Paulin Frydman I-szachownica zdobywa srebrny medal na Olimpiadzie Szachowej w Warszawie (Polska)
16-31 sierpnia 1935 – Regina Gerlecka zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata w Warszawie (Polska)
17 sierpnia-1 września 1936 – Paulin Frydman, Mieczysław Najdorf, Teodor Regedziński, Kazimierz Makarczyk, Henryk Friedman, Leon Kremer, Henryk Pogorieły, Antoni Wojciechowski, Franciszek Sulik, Jerzy Jagielski zajmują 2. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Monachium (Niemcy)
31 lipca-14 sierpnia 1937 – Ksawery Tartakower, Mieczysław Najdorf, Paulin Frydman, Izaak Appel, Teodor Regedziński zajmują 3. miejsce, indywidualnie Teodor Regedziński V-szachownica zdobywa srebrny medal, a Paulin Frydman II-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Sztokholmie (Szwecja)
31 lipca-14 sierpnia 1937 – Regina Gerlecka oraz Róża Herman sklasyfikowane na 10-16. miejscu, a Barbara Flerow-Bułhak na 17-20. miejscu na Mistrzostwach Świata w Sztokholmie (Szwecja)
21 sierpnia-19 września 1939 – Ksawery Tartakower, Mieczysław Najdorf, Paulin Frydman, Teodor Regedziński, Franciszek Sulik zajmują 2. miejsce, indywidualnie Paulin Frydman III-szachownica zdobywa srebrny medal, a Mieczysław Najdorf II-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Buenos Aires (Argentyna)
9-31 sierpnia 1952 – Alfred Tarnowski, Andrzej Pytlakowski, Kazimierz Plater, Bogdan Śliwa, Władysław Litmanowicz, Izaak Grynfeld zajmują 12. miejsce, a indywidualnie Bogdan Śliwa IV-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Helsinkach (Finlandia)
31 sierpnia-15 września 1956 – Bogdan Śliwa, Kazimierz Plater, Roman Dworzyński, Józef Gromek, Gedali Szapiro, Wiktor Balcarek zajmują 23. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Moskwie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1957 – Turniej strefowy Mistrzostw Świata kobiet w Krakowie (Polska)
2-21 września 1957 – Krystyna Hołuj, Mirosława Litmanowicz zajmują 12. miejsce, a indywidualnie Krystyna Hołuj I-szachownica zdobywa złoty medal na Olimpiadzie Szachowej w Emmen (Holandia)
30 września-23 października 1958 – Bogdan Śliwa, Alfred Tarnowski, Janusz Szukszta, Stefan Witkowski, Jerzy Kostro, Stefan Brzózka zajmują 19. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Monachium (Republika Federalna Niemiec)
16 października-9 listopada 1960 – Bogdan Śliwa, Kazimierz Plater, Alfred Tarnowski, Zbigniew Doda, Jerzy Kostro, Andrzej Filipowicz zajmują 21. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna)
16 września-10 października 1962 – Bogdan Śliwa, Witold Balcerowski, Zbigniew Doda, Alfred Tarnowski, Włodzimierz Schmidt, Andrzej Filipowicz zajmują 18. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Warnie (Bułgaria)
1963 – Turniej strefowy Mistrzostw Świata kobiet w Łodzi (Polska)
21 września-10 października 1963 – Henryka Konarkowska, Krystyna Radzikowska, Mirosława Litmanowicz zajmują 8. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Splicie (Jugosławia)
1964 – Akademickie drużynowe Mistrzostwa Świata w Krakowie (Polska)
2-25 listopada1964 – Zbigniew Doda, Jacek Bednarski, Bogdan Śliwa, Andrzej Filipowicz, Witold Balcerowski, Włodzimierz Schmidt zajmują 10. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Tel Awiwie (Izrael)
25 października-20 listopada 1966 – Jacek Bednarski, Zbigniew Doda, Jerzy Kostro, Bogdan Śliwa, Witold Balcerowski, Andrzej Filipowicz zajmują 16. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Hawanie (Kuba)
3-15 października 1966 – Krystyna Radzikowska, Mirosława Litmanowicz, Danuta Samolewicz zajmują 11. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Oberhausen (Republika Federalna Niemiec)
1967/68 – Jerzy Lewi zajmuje 3. miejsce w Pucharze Niemeyera U-20 w Groningen (Holandia)
18 października-7 listopada 1968 – Jerzy Kostro, Jacek Bednarski, Zbigniew Doda, Włodzimierz Schmidt, Jan Adamski, Romuald Grąbczewski zajmują 11. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Lugano (Szwajcaria)
8-23 sierpnia 1969 – Olimpiada szachowa kobiet w Lublinie (Polska)
8-23 sierpnia1969 – Krystyna Radzikowska, Mirosława Litmanowicz, Anna Jurczyńska zajmują 7. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Lublinie (Polska)
5-26 września 1970 – Jerzy Kostro, Zbigniew Doda, Jan Adamski, Włodzimierz Schmidt, Jacek Bednarski, Andrzej Filipowicz zajmują 14. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Siegen (Niemcy)
18 września-13 października 1972 – Włodzimierz Schmidt, Jacek Bednarski, Krzysztof Pytel, Aleksander Sznapik, Andrzej Filipowicz, Andrzej Sydor zajmują 12. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Skopje (Jugosławia)
18 września-13 października 1972 – Krystyna Radzikowska, Hanna Ereńska-Radzewska, Mirosława Litmanowicz zajmują 9. miejsce, a indywidualnie Hanna Ereńska-Radzewska I-szachownica zdobywa srebrny medal na Olimpiadzie Szachowej w Skopje (Jugosławia)
1973 – Kongres ICCF (Gra korespondencyjna) w Warszawie (Polska)
1973/74 – Adam Kuligowski zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Groningen (Holandia)
6-17 lipca 1973 – Reprezentacja Polski mężczyzn w składzie Włodzimierz Schmidt, Krzysztof Pytel, Jacek Bednarski, Andrzej Filipowicz, Zbigniew Doda, Jan Adamski, Jerzy Kostro, Andrzej Sydor, Aleksander Sznapik, Andrzej Maciejewski zajmuje 4. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Bath (Anglia)
1974 – Adam Kuligowski zajmuje 5. miejsce w finale B na Mistrzostwach Świata U-20 w Manili (Filipiny)
6-30 czerwca 1974 – Włodzimierz Schmidt, Zbigniew Doda, Krzysztof Pytel, Jerzy Kostro, Jan Adamski, Jerzy Pokojowczyk zajmują 23. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Nicea (Francja)
1975 – Adam Kuligowski zajmuje 6. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Tjentište (Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii)
1976 – Marian Twardon zajmuje 23. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Groningen (Holandia)
1977 – Bożena Sikora zajmuje 1. miejsce w Pucharze Europy U-20 w Nowym Sadzie (Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii)
1977 – Paweł Stempin zajmuje 11. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Innsbrucku (Austria)
1978 – Roman Tomaszewski zajmuje 33. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Graz (Austria)
25 października-12 listopada 1978 – Włodzimierz Schmidt, Adam Kuligowski, Aleksander Sznapik, Jan Adamski, Krzysztof Pytel zajmują 8. miejsce, a indywidualnie Adam Kuligowski II-szachownica zdobywa złoty medal na Olimpiadzie Szachowej w Buenos Aires (Argentyna)
25 października-12 listopada 1978 – Hanna Ereńska-Radzewska, Grażyna Szmacińska, Anna Jurczyńska, Małgorzata Wiese zajmują 5. miejsce, a indywidualnie Anna Jurczyńska III-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Buenos Aires (Argentyna)
1979 – Turniej strefowy Mistrzostw Świata mężczyzn w Warszawie (Polska)
1979 – Małgorzata Wiese zajmuje 3. miejsce w Pucharze Europy U-20 w Kula (Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii)
1979 – Roman Tomaszewski zajmuje 11. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Skien (Norwegia)
1980 – Dariusz Weider zajmuje 29. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Dortmundzie (Niemcy)
20 listopada-6 grudnia 1980 – Aleksander Sznapik, Włodzimierz Schmidt, Adam Kuligowski, Jacek Bielczyk, Jerzy Pokojowczyk, Jan Przewoźnik zajmują 7. miejsce, a indywidualnie Adam Kuligowski III-szachownica zdobywa srebrny medal na Olimpiadzie Szachowej w Valetcie (Malta)
20 listopada-6 grudnia 1980 – Hanna Ereńska-Radzewska, Grażyna Szmacińska, Małgorzata Wiese, Agnieszka Brustman zajmują 3. miejsce, indywidualnie Agnieszka Brustman IV-szachownica zdobywa srebrny medal, a Hanna Ereńska-Radzewska I-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Valetcie (Malta)
1981 – Turniej strefowy Mistrzostw Świata kobiet w Bydgoszczy (Polska)
1981 – Małgorzata Wiese zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Bačka Topola (Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii)
1982 – Agnieszka Brustman zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Senta (Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii)
1982 – Robert Bator zajmuje 41. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Kopenhadze (Dania)
30 października-16 listopada 1982 – Aleksander Sznapik, Włodzimierz Schmidt, Adam Kuligowski, Jan Adamski, Jacek Bielczyk, Artur Sygulski zajmują 7. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Lucernie (Szwajcaria)
30 października-16 listopada 1982 – Hanna Ereńska-Radzewska, Agnieszka Brustman, Małgorzata Wiese, Grażyna Szmacińska zajmują 4. miejsce, a indywidualnie Grażyna Szmacińska IV-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Lucernie (Szwajcaria)
1983 – Kongres ICCF (Gra korespondencyjna) w Poznaniu (Polska)
1983 – Piotr Staniszewski zajmuje 22. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Belfort (Francja)
1983 – Joanna Jagodzińska zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Meksyku (Meksyk)
1984 – Mistrzostwa Europy kobiet do lat 20 w Katowicach (Polska)
19 listopada-4 grudnia 1984 – Włodzimierz Schmidt, Aleksander Sznapik, Krzysztof Pytel, Jan Adamski, Artur Sygulski, Paweł Stempin zajmują 21. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Salonikach (Grecja)
19 listopada-4 grudnia 1984 – Hanna Ereńska-Radzewska, Agnieszka Brustman, Małgorzata Wiese, Grażyna Szmacińska zajmują 7. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Salonikach (Grecja)
1985 – Robert Kuczyński zajmuje 10. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
1986/87 – Jacek Gdański zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Groningen (Holandia)
1986 – Piotr Staniszewski zajmuje 8. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Gausdal (Norwegia)
14 listopada-2 grudnia 1986 – Włodzimierz Schmidt, Aleksander Sznapik, Marek Hawełko, Artur Sygulski, Robert Kuczyński, Stefan Dejkało zajmują 16. miejsce, a indywidualnie Robert Kuczyński V-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
14 listopada-2 grudnia 1986 – Agnieszka Brustman, Hanna Ereńska-Radzewska, Małgorzata Wiese-Jóźwiak, Grażyna Szmacińska zajmuje 7. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
1987 – Jacek Gdański zajmuje 24. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Baguio (Filipiny)
1987 – Turniej strefowy Mistrzostw Świata mężczyzn w Warszawie (Polska)
1988 – Monika Bobrowska zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-10 w Timișoara (Rumunia)
12-30 listopada 1988 – Marek Hawełko, Zbigniew Jaśnikowski, Robert Kuczyński, Włodzimierz Schmidt, Paweł Stempin, Aleksander Sznapik zajmują 21. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Salonikach (Grecja)
12-30 listopada 1988 – Agnieszka Brustman, Hanna Ereńska-Radzewska, Małgorzata Wiese-Jóźwiak, Grażyna Szmacińska zajmują 11. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Salonikach (Grecja)
1989 – Mistrzostwa Europy kobiet do lat 20 w Straszęcinie (Polska)
1989 – Rada Wykonawcza FIDE w Warszawie (Polska)
1989 – Jacek Gdański zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Tunja (Kolumbia)
1989 – Olimpia Bartosik zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Aguadilla (Portoryko)
1989 – Marcin Kamiński zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Aguadilla (Portoryko)
1989 – Hanna Jabłońska zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Aguadilla (Portoryko)
23 listopada-3 grudnia 1989 – Reprezentacja Polski mężczyzn w składzie Aleksander Sznapik, Aleksander Wojtkiewicz, Włodzimierz Schmidt, Robert Kuczyński, Paweł Stempin, Zbigniew Jaśnikowski, Jacek Gdański zajmuje 17. miejsce, a indywidualnie Aleksander Wojtkiewicz II-szachownica zdobywa złoty medal oraz srebrny za wynik rankingowy na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Hajfie (Izrael)
1990 – Monika Bobrowska zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Fond du Lac (Stany Zjednoczone)
16 listopada-4 grudnia 1990 – Aleksander Wojtkiewicz, Włodzimierz Schmidt, Robert Kuczyński, Aleksander Sznapik, Zbigniew Jaśnikowski, Jacek Gdański zajmują 18. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Nowym Sadzie (Serbia)
16 listopada-4 grudnia 1990 – Agnieszka Brustman, Bożena Sikora-Giżyńska, Krystyna Dąbrowska, Iwona Świecik zajmują 14. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Nowym Sadzie (Serbia)
1991 – Mistrzostwa Świata do 10, 12 i 14 lat w Warszawie (Polska)
1991 – Bartłomiej Macieja zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Warszawie (Polska)
1991 – Dalia Blimke zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Warszawie (Polska)
1992 – Iweta Radziewicz zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Duisburgu (Niemcy)
7-25 czerwca 1992 – Aleksander Wojtkiewicz, Robert Kuczyński, Jacek Gdański, Aleksander Sznapik, Dominik Pędzich, Klaudiusz Urban zajmują 32. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Manili (Filipiny)
7-25 czerwca 1992 – Agnieszka Brustman, Krystyna Dąbrowska, Małgorzata Bednarska, Hanna Ereńska-Radzewska zajmują 13. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Manili (Filipiny)
20-30 listopada 1992 – Reprezentacja Polski mężczyzn w składzie Aleksander Wojtkiewicz, Robert Kuczyński, Jacek Gdański, Włodzimierz Schmidt, Klaudiusz Urban zajmuje 23. miejsce, a indywidualnie Robert Kuczyński II-szachownica zdobywa srebrny medal na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Debreczynie (Węgry)
20-30 listopada 1992 – Reprezentacja Polski kobiet w składzie Agnieszka Brustman, Hanna Ereńska-Radzewska, Krystyna Dąbrowska zajmuje 4. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Debreczynie (Węgry)
1993 – Kongres ICCF (Gra korespondencyjna) w Sopocie (Polska)
1994 – Paweł Jaracz zajmuje 26. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Matinhos (Brazylia)
1994 – Paweł Blehm zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Segedyniu (Węgry)
1994 – Dorota Iwaniuk zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Segedyniu (Węgry)
1994 – Robert Kempiński zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Chania (Grecja)
1-16 grudnia 1994 – Robert Kuczyński, Włodzimierz Schmidt, Jacek Gdański, Marek Matlak, Tomasz Markowski, Marcin Kamiński zajmują 27. miejsce, a indywidualnie Marcin Kamiński VI-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Moskwie (Rosja)
1-16 grudnia 1994 – Agnieszka Brustman, Krystyna Dąbrowska, Monika Bobrowska, Magdalena Gużkowska zajmują 20. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Moskwie (Rosja)
1995 – Turniej strefowy Mistrzostw Świata kobiet w Nadolu (Polska)
1995 – Marcin Kamiński zajmuje 7. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Halle (Niemcy)
1995 – Mistrzostwa Europy do 16 i 18 lat w Żaganiu (Polska)
1995 – Robert Kempiński zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Żaganiu (Polska)
1995 – Marta Zielińska zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Żaganiu (Polska)
1996 – Czesław Spisak zajmuje 22. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Medellin (Kolumbia)
1996 – Monika Bobrowska zajmuje 1. miejsce, a Marta Zielińska zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Rymawska Sobota (Słowacja)
15 września-2 października 1996 – Michał Krasenkow, Tomasz Markowski, Marcin Kamiński, Robert Kuczyński, Robert Kempiński, Klaudiusz Urban zajmują 36. miejsce, na Olimpiadzie Szachowej w Erywaniu (Armenia)
15 września-2 października 1996 – Agnieszka Brustman, Monika Bobrowska, Joanna Dworakowska, Marta Zielińska zajmują 9. miejsce, a indywidualnie Marta Zielińska IV-szachownica zdobywa złoty medal na Olimpiadzie Szachowej w Erywaniu (Armenia)
1997 – Mistrzostwa Świata do 20 lat w Żaganiu (Polska)
1997 – Joanna Dworakowska zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Żaganiu (Polska)
1997 – Kamil Mitoń zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Cannes (Francja)
5-15 maja 1997 – Reprezentacja Polski mężczyzn w składzie Michał Krasenkow, Robert Kempiński, Klaudiusz Urban, Mirosław Grabarczyk, Marek Matlak zajmuje 12. miejsce, indywidualnie Michał Krasenkow za wynik rankingowy zdobywa srebrny medal oraz brązowy na I-szachownicy na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Pula (Chorwacja)
5-15 maja 1997 – Reprezentacja Polski kobiet w składzie Agnieszka Brustman, Barbara Grabarska, Monika Aksiuczyc zajmuje 10. miejsce, a Barbara Grabarska II-szachownica zdobywa brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Pula (Chorwacja)
1997 – Monika Bobrowska zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Tallinie (Estonia)
1998 – Bartosz Soćko zajmuje 11. miejsce, a Paweł Blehm zajmuje 16. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Kozhikode (Indie)
1998 – Iweta Radziewicz zajmuje 2. miejsce, Monika Mirosławska zajmuje 5. miejsce, a Joanna Dworakowska zajmuje 8. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Kozhikode (Indie)
1998 – Anna Kucypera zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Murecku (Austria)
26 września-12 października 1998 – Michał Krasenkow, Robert Kempiński, Bartłomiej Macieja, Tomasz Markowski, Marcin Kamiński, Klaudiusz Urban zajmują 15. miejsce, indywidualnie Marcin Kamiński V-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Eliście (Rosja)
26 września-12 października 1998 – Monika Bobrowska, Joanna Dworakowska, Iweta Radziewicz, Marta Zielińska zajmują 11. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Eliście (Rosja)
1999 – Turniej strefowy Mistrzostw Świata mężczyzn w Krynicy (Polska)
1999 – Paweł Blehm zajmuje 7. miejsce, a Jan Piński zajmuje 30. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erywaniu (Armenia)
1999 – Agnieszka Matras zajmuje 26. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erywaniu (Armenia)
25 września-5 listopada 1999 – Marcin Szymański zajmuje 9. miejsce, Kamil Mitoń zajmuje 11. miejsce, a Krzysztof Jakubowski zajmuje 17. miejsce na Mistrzostwach Świata U-16 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
25 września-5 listopada 1999 – Justyna Skrochocka zajmuje 24. miejsce na Mistrzostwach Świata U-16 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
25 września-5 listopada 1999 – Bartłomiej Heberla zajmuje 21. miejsce, a Filip Bargłowski zajmuje 28. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
25 września-5 listopada 1999 – Katarzyna Toma zajmuje 9. miejsce, a Joanna Worek zajmuje 34. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
25 września-5 listopada 1999 – Jacek Stopa zajmuje 26. miejsce, a Mateusz Kuzioła zajmuje 32. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
25 września-5 listopada 1999 – Anna Kohut zajmuje 14. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
27 listopada-8 grudnia 1999 – Reprezentacja Polski mężczyzn w składzie Michał Krasenkow, Bartłomiej Macieja, Bartosz Soćko, Robert Kempiński, Tomasz Markowski zajmuje 16. miejsce, indywidualnie Michał Krasenkow I-szachownica oraz Robert Kempiński IV-szachownica zdobywają srebrne medale oraz Michał Krasenkow za wynik rankingowy brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Batumi (Gruzja)
27 listopada-8 grudnia 1999 – Reprezentacja Polski kobiet w składzie Iweta Radziewicz, Joanna Dworakowska, Barbara Grabarska zajmuje 15. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Batumi (Gruzja)
1999 – Marek Stryjecki zajmuje 6. miejsce, Paweł Blehm zajmuje 8. miejsce, a Krystian Jędryczka zajmuje 26. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Patras (Grecja)
1999 – Iweta Radziewicz zajmuje 4. miejsce, Dorota Iwaniuk zajmuje 15. miejsce, Anna Kucypera zajmuje 16. miejsce, a Katarzyna Jurkiewicz zajmuje 26. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Patras (Grecja)
2000 – Mistrzostwa Świata weteranów pow. 60 lat - Rowy (Polska)
2000 – Mistrzostwa Świata kobiet pow. 50 lat - Rowy (Polska)
2000 – Kamil Mitoń zajmuje 2. miejsce, a Paweł Blehm zajmuje 31. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erywaniu (Armenia)
2000 – Iweta Radziewicz zajmuje 12. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erywaniu (Armenia)
2000 – Katarzyna Toma zajmuje 13. miejsce na Mistrzostwach Świata U-16 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2000 – Dariusz Szoen zajmuje 15. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2000 – Dorota Czarnota zajmuje 9. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2000 – Paweł Czarnota zajmuje 8. miejsce, a Marcin Tazbir zajmuje 15. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2000 – Jacek Tomczak zajmuje 11. miejsce na Mistrzostwach Świata U-10 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2000 – Maria Jankowska zajmuje 12. miejsce na Mistrzostwach Świata U-10 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2000 – Paweł Blehm zajmuje 3. miejsce, Rafał Antoniewski zajmuje 7. miejsce, a Marek Stryjecki zajmuje 20. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Avilés (Hiszpania)
2000 – Iweta Radziewicz zajmuje 8. miejsce, Katarzyna Jurkiewicz zajmuje 11. miejsce, a Dorota Iwaniuk zajmuje 13. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Avilés (Hiszpania)
2000 – Marcin Dziuba zajmuje 4. miejsce, Krzysztof Jakubowski zajmuje 9. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Kallithea (Grecja)
2000 – Małgorzata Reszka zajmuje 11. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Kallithea (Grecja)
28 października-12 listopada 2000 – Michał Krasenkow, Tomasz Markowski, Bartłomiej Macieja, Bartosz Soćko, Robert Kempiński, Paweł Blehm zajmują 15. miejsce, a indywidualnie Bartosz Soćko IV-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Stambule (Turcja)
28 października-12 listopada 2000 – Monika Soćko, Iweta Radziewicz, Joanna Dworakowska, Marta Zielińska zajmują 14. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Stambule (Turcja)
2001 – Kamil Mitoń zajmuje 9. miejsce, Marek Stryjecki zajmuje 22. miejsce, a Rafał Tomczak zajmuje 40. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Atenach (Grecja)
2001 – Iweta Radziewicz zajmuje 18. miejsce, a Katarzyna Jurkiewicz zajmuje 27. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Atenach (Grecja)
2001 – Krzysztof Jakubowski oraz Aleksander Mista sklasyfikowani na 17-26. miejscu na Mistrzostwach Świata U-18 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2001 – Maria Szymańska sklasyfikowana na 17-27. miejscu na Mistrzostwach Świata U-18 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2001 – Bartłomiej Heberla sklasyfikowany na 2-5. miejscu na Mistrzostwach Świata U-16 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2001 – Joanna Worek zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Świata U-16 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2001 – Radosław Wojtaszek sklasyfikowany na 4-7. miejscu na Mistrzostwach Świata U-14 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2001 – Jolanta Zawadzka sklasyfikowana na 6-11. miejsce, a Dominika Hermanowicz na 12-15. miejscu na Mistrzostwach Świata U-14 w Oropesa del Mar (Hiszpania)
2001 – Mistrzostwa Europy kobiet w Warszawie (Polska)
2001 – Iweta Radziewicz zajmuje 1. miejsce, a Agnieszka Matras zajmuje 6. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Patras (Grecja)
2001 – Marcin Dziuba zajmuje 5. miejsce, a Marek Stryjecki zajmuje 9. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Patras (Grecja)
2001 – Marcin Dziuba zajmuje 9. miejsce, a Stanisław Zawadzki zajmuje 12. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Kallithea (Grecja)
2001 – Mateusz Bartel zajmuje 10. miejsce, a Zbigniew Pakleza zajmuje 17. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Kallithea (Grecja)
5-16 listopada 2001 – Reprezentacja Polski mężczyzn w składzie Michał Krasenkow, Robert Kempiński, Bartosz Soćko, Tomasz Markowski, Mirosław Grabarczyk zajmuje 13. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w León (Hiszpania)
5-16 listopada 2001 – Reprezentacja Polski kobiet w składzie Joanna Dworakowska, Iweta Radziewicz, Monika Soćko zajmuje 5. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w León (Hiszpania)
2002 – Kamil Mitoń zajmuje 17. miejsce, a Radosław Wojtaszek zajmuje 20. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Panaji (Indie)
2002 – Radosław Wojtaszek zajmuje 3. miejsce, a Zbigniew Pakleza zajmuje 12. miejsce na Mistrzostwach Świata U-16 w Heraklion (Grecja)
2002 – Jolanta Zawadzka zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Świata U-16 w Heraklion (Grecja)
2002 – Piotr Brodowski zajmuje 18. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Heraklion (Grecja)
2002 – Maciej Brzeski zajmuje 21. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Heraklion (Grecja)
2002 – Zbigniew Strzemięcki zajmuje 12. miejsce, a Dariusz Świercz zajmuje 20. miejsce na Mistrzostwach Świata U-10 w Heraklion (Grecja)
2002 – Krzysztof Jakubowski zajmuje 6. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Baku (Azerbejdżan)
2002 – Katarzyna Jurkiewicz zajmuje 18. miejsce na Mistrzostwach Europy U-20 w Baku (Azerbejdżan)
2002 – Mateusz Bartel zajmuje 2. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Peníscola (Hiszpania)
2002 – Justyna Strochocka zajmuje 13. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Peníscola (Hiszpania)
25 października-11 listopada 2002 – Michał Krasenkow, Bartłomiej Macieja, Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Tomasz Markowski, Robert Kempiński zajmują 13. miejsce na Olimpiadzie Szachowej w Bledzenie (Słowenia)
25 października-11 listopada 2002 – Iweta Radziewicz, Joanna Dworakowska, Monika Soćko, Beata Kądziołka zajmują 3. miejsce, a indywidualnie Monika Soćko III-szachownica zdobywa brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej w Bledzenie (Słowenia)14-16 kwietnia2003 – Dariusz Świercz zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Europy U-9 w szachach szybkich w Budapeszcie (Węgry)
14-16 kwietnia 2003 – Aleksandra Lach zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Europy U-9 w szachach szybkich w Budapeszcie (Węgry)
29 maja-15 czerwca 2003 – Robert Kempiński zajmuje 52. miejsce, Bartłomiej Macieja zajmuje 59. miejsce, Tomasz Markowski zajmuje 64. miejsce, Bartosz Soćko zajmuje 91. miejsce, Jacek Gdański zajmuje 96. miejsce, Paweł Jaracz zajmuje 140. miejsce, Mateusz Bartel zajmuje 156. miejsce, a Michał Krasenkow zajmuje 162. miejsce na indywidualnych Mistrzostwach Europy mężczyzn w Silivri (Turcja)
1-15 czerwca 2003 – Monika Soćko zajmuje 5. miejsce, Iweta Radziewicz zajmuje 9. miejsce, Joanna Dworakowska zajmuje 34. miejsce, Marta Zielińska zajmuje 48. miejsce, a Beata Kądziołka zajmuje 81. miejsce na indywidualnych Mistrzostwach Europy kobiet w Silivri (Turcja)
21 czerwca-4 lipca 2003 – Marcin Dziuba zajmuje 22. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Świata U-20 w Nachiczewaniu (Azerbejdżan)
21 czerwca-4 lipca 2003 – Dominika Nowak zajmuje 21. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Świata U-20 w Nachiczewaniu (Azerbejdżan)
18-27 lipca 2003 – Mateusz Bartel, Radosław Wojtaszek, Grzegorz Gajewski, Bartłomiej Heberla zajmują 2. miejsce, a indywidualnie Radosław Wojtaszek zajmuje 2. miejsce na szachownicy drugiej, a Grzegorz Gajewski zajmuje 1. miejsce na szachownicy trzeciej na Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów U-18 w Balatonlelle (Węgry)
18-27 lipca 2003 – Jolanta Zawadzka, Beata Kądziołka zajmują 4. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów U-18 w Balatonlelle (Węgry)
26 lipca-2 sierpnia 2003 – Piotr Mundzia zajmuje 10. miejsce, Bogusz Piliczewski zajmuje 15. miejsce, Ryszard Królikowski zajmuje 53. miejsce, a Zbigniew Szczep zajmuje 55. miejsce na Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań w Moskwie (Rosja)
26 lipca-2 sierpnia 2003 – Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Zbigniew Szczep drużynowo zajmują 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań w Moskwie (Rosja)
12-23 września 2003 – Dariusz Świercz zajmuje 7. miejsce, Zbigniew Strzemiecki zajmuje 14. miejsce, Marcel Kanarek zajmuje 15. miejsce, a Daniel Sadzikowski zajmuje 44. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Dominika Ostrowska zajmuje 9. miejsce, a Aleksandra Lach zajmuje 16. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Arkadiusz Leniart zajmuje 15. miejsce, a Jakub Dudys zajmuje 22. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Anna Warakomska zajmuje 10. miejsce, Joanna Kasperek zajmuje 14. miejsce, a Jagoda Gołek zajmuje 15. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Michał Olszewski zajmuje 11. miejsce, a Mateusz Bronowicki zajmuje 33. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Hanna Leks zajmuje 9. miejsce, Joanna Giemza zajmuje 17. miejsce, a Monika Kaniak zajmuje 22. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Paweł Czarnota zajmuje 5. miejsce, Krystian Kuźmicz zajmuje 9. miejsce, a Wojciech Moranda zajmuje 10. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Dorota Czarnota zajmuje 3. miejsce, Jolanta Zawadzka zajmuje 8. miejsce, Joanna Majdan zajmuje 9. miejsce, a Magdalena Kozak zajmuje 13. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Mateusz Bartel zajmuje 1. miejsce, Radosław Wojtaszek zajmuje 2. miejsce, a Zbigniew Pakleza zajmuje 4. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
12-23 września 2003 – Joanna Worek zajmuje 5. miejsce, a Beata Kądziołka zajmuje 8. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budva (Serbia i Czarnogóra)
27 września-5 października 2003 – Polonia Plus GSM Warszawa w składzie Boris Gelfand, Wasilij Iwanczuk, Michał Krasenkow, Robert Kempiński, Bartłomiej Macieja, Tomasz Markowski, Bartosz Soćko zajmuje 2. miejsce, a Polfa Grodzisk Mazowiecki w składzie Petar Acs, Jan Adamski, Łukasz Cyborowski, Mirosław Grabarczyk, Bartłomiej Heberla, Kamil Mitoń, Maciej Nurkiewicz, Iweta Radziewicz zajmuje 13. miejsce w Klubowym Pucharze Europy w Rethymnon, Kreta (Grecja)
10-21 października 2003 – Michał Krasenkow, Robert Kempiński, Bartłomiej Macieja, Tomasz Markowski, Bartosz Soćko zajmują 9. miejsce, a Bartosz Soćko zdobył brązowy medal na czwartej szachownicy na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Płowdiw (Bułgaria)
10-21 października 2003 – Iweta Radziewicz, Monika Soćko, Marta Zielińska zajmują 4. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Płowdiw (Bułgaria)
20 października-3 listopada 2003 – Zbigniew Strzemiecki zajmuje 10. miejsce, a Dariusz Świercz zajmuje 18. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Aleksandra Krajewska zajmuje 49. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Arkadiusz Leniart zajmuje 7. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Joanna Kasperek zajmuje 29. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Tomasz Warakomski zajmuje 33. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Hanna Leks zajmuje 16. miejsce, a Joanna Giemza zajmuje 56. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Radosław Wojtaszek zajmuje 4. miejsce, a Wojciech Moranda zajmuje 28. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Karina Szczepkowska zajmuje 2. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Zbigniew Pakleza zajmuje 7. miejsce, Grzegorz Gajewski zajmuje 14. miejsce, a Bartłomiej Heberla zajmuje 18. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 października-3 listopada 2003 – Jolanta Zawadzka zajmuje 15. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kalithea (Grecja)
20 marca-3 kwietnia 2004 – Monika Soćko zajmuje 10. miejsce, Marta Zielińska zajmuje 19. miejsce, Joanna Dworakowska zajmuje 25. miejsce, a Iweta Radziewicz zajmuje 32. miejsce na Mistrzostwach Europy w Drezno (Niemcy)
14-31 maja 2004 – Robert Kempiński zajmuje 8. miejsce, Michał Krasenkow zajmuje 9. miejsce, Bartłomiej Macieja zajmuje 14. miejsce, a Tomasz Markowski zajmuje 42. miejsce na Mistrzostwach Europy w Antalya, Kemer–Beldibi (Turcja)
21 maja-8 czerwca 2004 – Iweta Radziewicz zostaje sklasyfikowana na 17-32. miejsce, a Joanna Dworakowska oraz Monika Soćko zostają sklasyfikowane na 33-64. miejscu na Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Elista i Kałmucji (Rosja)
18 czerwca-3 lipca 2004 – Michał Krasenkow zostaje sklasyfikowany na 17-32. miejscu, a Mateusz Bartel, Robert Kempiński oraz Bartłomiej Macieja zostają sklasyfikowani na 65-128 miejscu na Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Tripoli (Libia)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Dariusz Świercz zajmuje 3. miejsce, Oskar Wieczorek zajmuje 9. miejsce, a Marcin Krzyżanowski zajmuje 11. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Maria Leks zajmuje 12. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Paweł Kowalczyk zajmuje 8. miejsce, a Marcin Sieciechowicz zajmuje 49. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Klaudia Kulon zajmuje 6. miejsce, a Anna Warakomska zajmuje 27. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Arkadiusz Leniart zajmuje 5. miejsce, a Mateusz Bobula zajmuje 25. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Katarzyna Radziewicz zajmuje 21. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Michał Olszewski zajmuje 3. miejsce, Paweł Czarnota zajmuje 4. miejsce, Michał Luch zajmuje 9. miejsce, a Wojciech Moranda zajmuje 12. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Hanna Leks zajmuje 4. miejsce, Marta Przeździecka zajmuje 5. miejsce, a Joanna Majdan zajmuje 17. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Radosław Wojtaszek zajmuje 1. miejsce, Dariusz Szoen zajmuje 6. miejsce, a Krystian Kuźmicz zajmuje 27. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
28 lipca-8 sierpnia 2004 – Joanna Worek zajmuje 5. miejsce, Jolanta Zawadzka zajmuje 7. miejsce, a Dorota Czarnota zajmuje 17. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Urgup (Turcja)
4-11 września 2004 – Piotr Mundzia zajmuje 2. miejsce, Zbigniew Szczep zajmuje 24. miejsce, Bogusz Piliczewski zajmuje 40. miejsce, a Ryszard Królikowski zajmuje 70. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań w Halkidiki (Grecja)
4-11 września 2004 – Piotr Mundzia, Bogusz Piliczewski, Zbigniew Szczep drużynowo zajmują 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań w Halkidiki (Grecja)
4-12 września 2004 – Joanna Dworakowska zajmuje 2. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata w Istambule (Turcja)
3-10 października 2004 – Polonia Plus GSM Warszawa w składzie Boris Gelfand, Wasilij Iwańczuk, Robert Kempiński, Michał Krasenkow, Bartłomiej Macieja, Tomasz Markowski, Bartosz Soćko zajmuje 5. miejsce w Klubowym Pucharze Europy w Cesme (Turcja)
14-31 października 2004 – Łukasz Cyborowski, Michał Krasenkow, Robert Kempiński, Bartłomiej Macieja, Kamil Mitoń, Bartosz Soćko zajmują 12. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Świata – Olimpiada Szachowa w Calvia (Hiszpania)
14-31 października 2004 – Iweta Radziewicz, Monika Soćko, Joanna Dworakowska, Marta Zielińska zajmują 10. miejsce, a indywidualnie Marta Zielińska zdobywa brązowy medal na 4. szachownicy na Drużynowych Mistrzostwach Świata – Olimpiada Szachowa w Calvia (Hiszpania)
3-4 listopada 2004 – Dariusz Świercz zajmuje 5. miejsce, Daniel Sadzikowski zajmuje 26. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Aleksandra Lach zajmuje 3. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Zbigniew Strzemiecki zajmuje 25. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Klaudia Kulon zajmuje 1. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Arkadiusz Leniart zajmuje 10. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Wioletta Sobierska zajmuje 57. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Wojciech Moranda zajmuje 15. miejsce, a Marcin Tazbir zajmuje 32. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Joanna Majdan zajmuje 2. miejsce, a Hanna Leks zajmuje 12. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Radosław Wojtaszek zajmuje 1. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
3-4 listopada 2004 – Jolanta Zawadzka zajmuje 1. miejsce, Beata Kądziołka zajmuje 10. miejsce, a Karina Szczepkowska zajmuje 12. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Heraklio (Grecja)
18 listopada-1 grudnia 2004 – Radosław Wojtaszek zajmuje 4. miejsce, a Mateusz Bartel zajmuje 14. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Kochi, Kerala (Indie)
18 listopada-1 grudnia 2004 – Joanna Majdan zajmuje 13. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Kochi, Kerala (Indie)
17-19 czerwca 2005 – Mistrzostwa Europy w rozwiązywaniu zadań szachowych w Legnicy (Polska)
17-19 czerwca 2005 – Piotr Murdzia zajmuje 2. miejsce, Bogusz Piliczewski zajmuje 19. miejsce, Zbigniew Szczep zajmuje 27. miejsce, Jacek Stopa zajmuje 34. miejsce, a Ryszard Królikowski zajmuje 40. miejsce na Mistrzostwach Europy w rozwiązywaniu zadań szachowych w Legnicy (Polska)
17-19 czerwca 2005 – Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Zbigniew Szczep, Jacek Stopa drużynowo zajmują 4. miejsce na Mistrzostwach Europy w rozwiązywaniu zadań szachowych w Legnicy (Polska)
17-19 czerwca 2005 – Jacek Stopa zajmuje 1. miejsce, Piotr Górski zajmuje 5. miejsce, a Piotr Nguyen zajmuje 9. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w rozwiązywaniu zadań szachowych w Legnicy (Polska)
10-25 czerwca 2005 – Iweta Radziewicz zajmuje 13. miejsce, Monika Soćko zajmuje 17. miejsce, Marta Zielińska zajmuje 19. miejsce, Dorota Czarnota zajmuje 85. miejsce, a Karina Szczepkowska zajmuje 97. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Kiszyniowie (Mołdawia)
17 czerwca-3 lipca 2005 – Mistrzostwa Europy mężczyzn w Zegrzu (Polska)
17 czerwca-3 lipca 2005 – Radosław Wojtaszek zajmuje 38. miejsce, Bartłomiej Macieja zajmuje 41. miejsce, Piotr Bobras zajmuje 43. miejsce, Bartosz Soćko zajmuje 52. miejsce, Robert Kempiński zajmuje 64. miejsce, Michał Krasenkow zajmuje 69. miejsce, Tomasz Markowski zajmuje 98. miejsce, Paweł Czarnota zajmuje 125. miejsce, a Mateusz Bartel zajmuje 130. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Zegrzu (Polska)
18-29 lipca 2005 – Aleksandra Lach zajmuje 2. miejsce, Anna Iwanow zajmuje 3. miejsce, a Magdalena Mucha zajmuje 9. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Kamil Dragun zajmuje 19. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Katarzyna Adamowicz zajmuje 34. miejsce, Dominika Ostrowska zajmuje 57. miejsce, a Sara Kowalska zajmuje 83. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Zbigniew Strzemiecki zajmuje 11. miejsce, Dariusz Świercz zajmuje 28. miejsce, a Michał Matuszewski zajmuje 41. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Klaudia Kulon zajmuje 11. miejsce, a Magdalena Krasnodębska zajmuje 20. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Arkadiusz Leniart zajmuje 11. miejsce, a Maciej Kukła zajmuje 85. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Hanna Leks zajmuje 7. miejsce, a Monika Kaniak zajmuje 49. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Tomasz Warakomski zajmuje 4. miejsce, Jacek Tomczak zajmuje 7. miejsce, a Michał Olszewski zajmuje 23. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Joanna Majdan zajmuje 3. miejsce, Jolanta Zawadzka zajmuje 5. miejsce, a Karina Szczepkowska zajmuje 10. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
18-29 lipca 2005 – Radosław Wojtaszek zajmuje 2. miejsce, Jacek Stopa zajmuje 3. miejsce, a Wojciech Moranda zajmuje 7. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Belfort (Francja)
29 lipca-8 sierpnia 2005 – Iweta Radziewicz, Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Joanna Dworakowska, Marta Zielińska zajmują 1. miejsce, a indywidualnie Monika Soćko zdobywa złoty medal na drugiej szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Göteborgu (Szwecja)
29 lipca-8 sierpnia 2005 – Robert Kempiński, Bartosz Soćko, Radosław Wojtaszek, Piotr Bobras, Tomasz Markowski zajmują 6. miejsce, a indywidualnie Tomasz Markowski zdobył złoty medal na szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Göteborgu (Szwecja)
3-10 września 2005 – Piotr Murdzia zajmuje 1. miejsce, Zbigniew Szczep zajmuje 33. miejsce, Jacek Stopa zajmuje 34. miejsce, a Bogusz Piliczewski zajmuje 41. miejsce na Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań w Eretria (Grecja)
3-10 września 2005 – Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Zbigniew Szczep drużynowo zajmują 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań w Eretria (Grecja)
13-24 września 2005 – Aleksandra Lach zajmuje 3. miejsce, a Anna Iwanow zajmuje 12. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Kamil Tomsia zajmuje 7. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Katarzyna Adamowicz zajmuje 9. miejsce, a Sara Kowalska zajmuje 37. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Zbigniew Strzemiecki zajmuje 5. miejsce, Marcel Manarek zajmuje 11. miejsce, Tomasz Witek zajmuje 16. miejsce, Dariusz Świercz zajmuje 18. miejsce, Michał Matuszewski zajmuje 34. miejsce, a Michał Janczarski zajmuje 39. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Klaudia Kulon zajmuje 6. miejsce, a Lidia Bryła zajmuje 13. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Łukasz Tokarski zajmuje 14. miejsce, Piotr Nguyen zajmuje 22. miejsce, Arkadiusz Leniart zajmuje 24. miejsce, a Roman Mucha zajmuje 48. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Hanna Leks zajmuje 7. miejsce, Anna Nawrot zajmuje 34. miejsce, a Joanna Giemza zajmuje 48. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Tomasz Warakomski zajmuje 6. miejsce, a Michał Olszewski zajmuje 16. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Dorota Czarnota zajmuje 12. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
13-24 września 2005 – Paweł Czarnota zajmuje 1. miejsce, Wojciech Moranda zajmuje 14. miejsce, Michał Luch zajmuje 27. miejsce, a Jacek Stopa zajmuje 29. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia i Czarnogóra)
17-25 września 2005 – Polonia Plus GSM Warszawa w składzie Wasilij Iwańczuk, Boris Gelfand, Michał Krasenkow, Bartłomiej Macieja, Robert Kempiński, Bartosz Soćko,Tomasz Markowski zajmuje 2. miejsce w Klubowym Pucharze Europy w Saint Vincent (Francja)
8-23 listopada 2005 – Beata Kądziołka zajmuje 3. miejsce, Karina Szczepkowska zajmuje 13. miejsce, a Jolanta Zawadzka zajmuje 17. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Świata U-20 w Istambule (Turcja)
8-23 listopada 2005 – Radosław Wojtaszek zajmuje 11. miejsce, Bartłomiej Heberla zajmuje 30. miejsce, a Mateusz Bartel zajmuje 32. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Świata U-20 w Istambule (Turcja)
26 listopada-18 grudnia 2005 – Robert Kempiński zostaje sklasyfikowany na 33-64. miejscu, a Michał Krasenkow oraz Bartłomiej Macieja ostają sklasyfikowani na 65-128. miejscu w Indywidualnym Pucharze Świata w Chanty-Mansijsk (Rosja)
17-18 grudnia 2005 – Mistrzostwa Europy w grze szybkiej w Warszawie (Polska)
17-18 grudnia 2005 – Bartosz Soćko zajmuje 6. miejsce, Bartłomiej Macieja zajmuje 9. miejsce, Mirosław Grabarczyk zajmuje 10. miejsce, Radosław Wojtaszek zajmuje 11. miejsce, Tomasz Markowski zajmuje 14. miejsce, a Paweł Jaracz zajmuje 15. miejsce na Mistrzostwach Europy w szachach szybkich w Warszawie (Polska)
10-27 marca 2006 – Iweta Radziewicz zajmuje 9-16. miejsce, Monika Soćko oraz Marta Zielińska zostają sklasyfikowane na 33-64. miejsce na Mistrzostwach Świata w Jekaterynburgu (Rosja)
3-17 kwietnia 2006 – Marta Przeździecka zajmuje 16. miejsce, Jolanta Zawadzka zajmuje 24. miejsce, Joanna Dworakowska zajmuje 30. miejsce, Joanna Majdan zajmuje 45. miejsce, a Marta Zielińska zajmuje 55. miejsce na Mistrzostwach Europy w Aydin, Kusadasi (Turcja)
3-17 kwietnia 2006 – Bartłomiej Macieja zajmuje 9. miejsce, Paweł Czarnota zajmuje 18. miejsce, Bartosz Soćko zajmuje 20. miejsce, Mateusz Bartel zajmuje 32. miejsce, Bartłomiej Heberla zajmuje 58. miejsce, a Robert Kempiński zajmuje 67. miejsce na Mistrzostwach Europy w Aydin, Kusadasi (Turcja)
13-14 maja 2006 – Joanna Dworakowska zajmuje 3. miejsce, Karina Szczepkowska zajmuje 5. miejsce, Agnieszka Matras zajmuje 6. miejsce, Katarzyna Toma zajmuje 16. miejsce, a Monika Krupa zajmuje 19. miejsce na Mistrzostwach Europy w Znojmo (Czechy)
20 maja-5 czerwca 2006 – Iweta Radziewicz, Jolanta Zawadzka, Marta Przeździecka, Joanna Majdan zajmują 20. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Świata – Olimpiada Szachowa w Turynie (Włochy)
20 maja-5 czerwca 2006 – Bartosz Soćko, Bartłomiej Macieja, Robert Kempiński, Mateusz Bartel, Radosław Wojtaszek, Paweł Czarnota zajmują 21. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Świata – Olimpiada Szachowa w Turynie (Włochy)
29 lipca-5 sierpnia 2006 – Piotr Murdzia zajmuje 1. miejsce, Jacek Stopa zajmuje 6. miejsce, Zbigniew Szczep zajmuje 8. miejsce, a Bogusz Piliczewski zajmuje 31. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań w Wageningen (Holandia)
29 lipca-5 sierpnia 2006 – Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Zbigniew Szczep drużynowo zajmują 2. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań w Wageningen (Holandia)
9-20 września 2006 – Katarzyna Cyboran zajmuje 11. miejsce, Karolina Cheńska zajmuje 17. miejsce, a Kinga Pastuszko zajmuje 27. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Kamil Tomsia zajmuje 12. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Anna Iwanow zajmuje 4. miejsce, Aleksandra Lach zajmuje 5. miejsce, a Maria Leks zajmuje 28. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Kamil Dragun zajmuje 8. miejsce, a Marcin Krzyżanowski zajmuje 14. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Anna Warakomska zajmuje 4. miejsce, Klaudia Kulon zajmuje 10. miejsce, a Katarzyna Adamowicz zajmuje 14. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Michał Janczarski zajmuje 23. miejsce, a Marcel Kanarek zajmuje 27. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Maria Gościniak zajmuje 16. miejsce, a Wioletta Sobierska zajmuje 19. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Arkadiusz Leniart zajmuje 6. miejsce, a Adrian Panocki zajmuje 16. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Anna Gasik zajmuje 1. miejsce, Hanna Leks zajmuje 10. miejsce, Monika Kaniak zajmuje 20. miejsce, a Magdalena Kozak zajmuje 24. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
9-20 września 2006 – Wojciech Moranda zajmuje 7. miejsce, a Michał Olszewski zajmuje 48. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Herceg Novi (Serbia)
2-17 października 2006 – Beata Kądziołka zajmuje 28. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erewaniu (Armenia)
2-17 października 2006 – Tomasz Warakomski zajmuje 27. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erewaniu (Armenia)
18-29 października 2006 – Jan Krzysztof Duda zajmuje 12. miejsce, a Konrad Drozdowski zajmuje 61. miejsce w kategorii U-8 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Aleksandra Tarnowska zajmuje 15. miejsce, a Karolina Cheńska zajmuje 34. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Kacper Drozdowski zajmuje 9. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Aleksandra Lach zajmuje 2. miejsce, Anna Iwanow zajmuje 9. miejsce, a Luiza Tomaszewska zajmuje 35. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Dariusz Świercz zajmuje 19. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Klaudia Kulon zajmuje 1. miejsce, a Katarzyna Adamowicz zajmuje 14. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Zbigniew Strzemiecki zajmuje 13. miejsce, a Marcel Kanarek zajmuje 25. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Katarzyna Radziewicz zajmuje 38. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Jacek Tomczak zajmuje 1. miejsce, a Arkadiusz Leniart zajmuje 23. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Marta Przeździecka zajmuje 5. miejsce, Joanna Majdan zajmuje 20. miejsce, a Hanna Leks zajmuje 25. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
18-29 października 2006 – Wojciech Moranda zajmuje 8. miejsce, a Marcin Tazbir zajmuje 9. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Batumi (Gruzja)
10-12 listopada 2006 – Piotr Murdzia zajmuje 1. miejsce, Bogusz Piliczewski zajmuje 12. miejsce, Jacek Stopa zajmuje 34. miejsce, Piotr Górski zajmuje 37. miejsce, Ryszard Królikowski zajmuje 43. miejsce, Zbigniew Szczep zajmuje 48. miejsce, Michał Wysocki zajmuje 66. miejsce, a Maciej Marszałek zajmuje 71. miejsce na Mistrzostwach Europy w Rozwiązywaniu Zadań w Sękocinie (Polska)
10-12 listopada 2006 – Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Zbigniew Szczep, Jacek Stopa drużynowo zajmują 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Rozwiązywaniu Zadań w Sękocinie (Polska)
10-12 listopada 2006 – Jacek Stopa zajmuje 3. miejsce, Piotr Górski zajmuje 5. miejsce, a Maciej Marszałek zajmuje 11. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Rozwiązywaniu Zadań w Sękocinie (Polska)
16-17 grudnia 2006 – Mistrzostwa Europy w grze szybkiej w Warszawie (Polska)
16-17 grudnia 2006 – Grzegorz Gajewski zajmuje 3. miejsce, Michał Olszewski zajmuje 4. miejsce, Kamil Mitoń zajmuje 6. miejsce, Bartłomiej Macieja zajmuje 9. miejsce, Bartosz Soćko zajmuje 15. miejsce, Radosław Wojtaszek zajmuje 23. miejsce, Michał Krasenkow zajmuje 24. miejsce, Bartłomiej Heberla zajmuje 26. miejsce, a Mateusz Bartel zajmuje 27. miejsce naMistrzostwa Europy w szachach szybkich w Warszawie (Polska)
2-16 kwietnia 2007 – Iweta Rajlich zajmuje 6. miejsce na Mistrzostwach Europy w Dreżnie (Niemcy)
2-16 kwietnia 2007 – Mateusz Bartel zajmuje 29. miejsce na Mistrzostwach Europy w Dreżnie (Niemcy)
19-30 maja 2007 – Monika Soćko, Iweta Rajlich, Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska-Horowska, Marta Przeździecka zajmują 5. miejsce, Marta Przeździecka zdobywa złoty medal a Jolanta Zawadzka zdobywa brązowy medal indywidualnie na szachownicy na Drużynowych Mistrzostwach Świata w Jekaterynburgu (Rosja)
14-15 lipca 2007 – Piotr Murdzia zajmuje 3. miejsce, a Jacek Stopa zajmuje 16. miejsce na Mistrzostwach Europy w Rozwiązywaniu Zadań w Pardubicach (Czechy)
14-15 lipca 2007 – Ryszard Królikowski, Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Jacek Stopa drużynowo zajmują 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Rozwiązywaniu Zadań w Pardubicach (Czechy)
14-15 lipca 2007 – Piotr Górski zajmuje 5. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Rozwiązywaniu Zadań w Pardubicach (Czechy)
13-24września 2007 – Kinga Pastuszko zajmuje 7. miejsce, Katarzyna Murawko zajmuje 8. miejsce, a Aleksandra Dadełło zajmuje 34. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Jan Krzysztof Duda zajmuje 5. miejsce, a Ryszard Eggink zajmuje 21. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Aleksandra Lach zajmuje 1. miejsce, a Anna Iwanow zajmuje 2. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Kamil Dragun zajmuje 6. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Kinga Zakościelna zajmuje 4. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Dariusz Świercz zajmuje 2. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Anna Warakomska zajmuje 7. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Arkadiusz Leniart zajmuje 13. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Hanna Leks zajmuje 2. miejsce, a Maria Gościniak zajmuje 7. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
13-24września 2007 – Michał Olszewski zajmuje 9. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Sibenik (Chorwacja)
17-28 września 2007 – Hanna Ereńska-Barlo zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Świata powyżej 50 lat w Gmunden (Austria)
2-17 października 2007 – Jolanta Zawadzka zajmuje 2. miejsce, a Klaudia Kulon zajmuje 14. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erewaniu (Armenia)
2-17 października 2007 – Krzysztof Bulski zajmuje 52. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Erewaniu (Armenia)
16-17 października 2007 – Piotr Murdzia zajmuje 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań w Rodos (Grecja)
16-17 października 2007 – Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Jacek Stopa drużynowo zajmują 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań w Rodos (Grecja)
28 października-6 listopada 2007 – Monika Soćko, Iweta Rajlich, Jolanta Zawadzka, Joanna Dworakowska, Marta Przeździecka zajmują 2. miejsce, a Iweta Rajlich indywidualnie zdobywa srebrny medal na szachownicy na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Heraklion (Grecja)
28 października-6 listopada 2007 – Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Grzegorz Gajewski, Radosław Wojtaszek, Mateusz Bartel zajmują 4. miejsce, a Grzegorz Gajewski indywidualnie zdobywa srebrny medal na szachownicy na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Heraklion (Grecja)
17-29 listopada 2007 – Agnieszka Dmochowska zajmuje 14. miejsce, a Anna Marczuk zajmuje 18. miejsce w kategorii U-8 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Kinga Pastuszko zajmuje 9. miejsce, a Judyta Lachowicz zajmuje 10. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Jan Krzysztof Duda zajmuje 6. miejsce, a Komil Khamidov zajmuje 22. miejsce w kategorii U-10 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Anna Iwanow zajmuje 6. miejsce, a Aleksandra Lach zajmuje 7. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Kamil Tomsia zajmuje 25. miejsce w kategorii U-12 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Katarzyna Adamowicz zajmuje 7. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Marcel Kanarek zajmuje 2. miejsce, a Dariusz Świercz zajmuje 5. miejsce w kategorii U-14 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Klaudia Kulon zajmuje 23. miejsce, a Magdalena Krasnodębska zajmuje 34. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Kacper Piorun zajmuje 9. miejsce, Arkadiusz Leniart zajmuje 28. miejsce w kategorii U-16 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Maria Gościniak zajmuje 30. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
17-29 listopada 2007 – Tomasz Warakomski zajmuje 8. miejsce, Jacek Tomczak zajmuje 13. miejsce, a Maciej Brzeski zajmuje 62. miejsce w kategorii U-18 na Mistrzostwach Świata Juniorów Kemer-Antalya (Turcja)
22 listopada-18 grudnia 2007 – Bartłomiej Macieja zostaje sklasyfikowany na 17-32. miejscu w Pucharze Świata w Chanty-Mansyjsku (Rosja)
15-16 grudnia 2007 – Tomasz Markowski zajmuje 2. miejsce, Wojciech Moranda zajmuje 3. miejsce, Mateusz Bartel zajmuje 7. miejsce, a Artur Jakubiec zajmuje 9. miejsce na Mistrzostwach Europy w szachach szybkich w Warszawie (Polska)
2008 – Dariusz Świercz zajmuje 6. miejsce, Kacper Piorun zajmuje 7. miejsce, Adrian Panocki zajmuje 35. miejsce, a Tomasz Głuszko zajmuje 48. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Herceg Novi (Czarnogóra)
2008 – Maria Gościniak zajmuje 17. miejsce, Małgorzata Nowak zajmuje 19. miejsce, Joanna Kasperek zajmuje 22. miejsce, Wiktoria Wierzbicka zajmuje 26. miejsce, a Maria Demidowicz zajmuje 27. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18 w Herceg Novi (Czarnogóra)
2011 – Dariusz Świercz zajmuje 1. miejsce, a Kacper Piorun zajmuje 19. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Madras (Indie)
2011 – Klaudia Kulon zajmuje 13. miejsce na Mistrzostwach Świata U-20 w Madras (Indie)
2011 – Jan Krzysztof Duda zajmuje 5. miejsce, Radosław Gajek zajmuje 29. miejsce, a Karol Ulanowski zajmuje 73. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Caldas Novas (Brazylia)
2011 – Kinga Pastuszko zajmuje 20. miejsce, a Aleksandra Dadełło zajmuje 28. miejsce na Mistrzostwach Świata U-14 w Caldas Novas (Brazylia)
2011 – Mikołaj Winiarski zajmuje 55. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Caldas Novas (Brazylia)
2011 – Emilia Kaniewska zajmuje 20. miejsce, a Oliwia Kiołbasa zajmuje 25. miejsce na Mistrzostwach Świata U-12 w Caldas Novas (Brazylia)
2011 – Igor Szymanowski zajmuje 17. miejsce na Mistrzostwach Świata U-10 w Caldas Novas (Brazylia)
2011 – Alicja Śliwicka zajmuje 7. miejsce, a Alicja Frej zajmuje 29. miejsce na Mistrzostwach Świata U-10 w Caldas Novas (Brazylia)
2011 – Paweł Teclaf zajmuje 5. miejsce na Mistrzostwach Świata U-8 w Caldas Novas (Brazylia)
3-11 listopada 2011 – Radosław Wojtaszek, Bartosz Soćko, Mateusz Bartel, Kamil Mitoń, Bartłomiej Macieja zajmują 8. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Pórto Cárras (Grecja)
3-11 listopada 2011 – Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Joanna Majdan-Gajewska, Karina Szczepkowska-Horowska, Katarzyna Toma zajmują 2. miejsce, indywidualnie Karina Szczepkowska-Horowska IV-szachownica zdobywa brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Pórto Cárras (Grecja)
16 lipca 2012 – Tomasz Klepaczka zajmuje 1. miejsce, a Jakub Suliborski zajmuje 5. miejsce w szachach błyskawicznych na Mistrzostwach Europy U-18 w Bośni i Hercegowinie
16 lipca 2012 – Aleksandra Tarnowska zajmuje 7. miejsce w szachach błyskawicznych na Mistrzostwach Europy U-18 w Bośni i Hercegowinie
16 lipca 2012 – Pola Parol zajmuje 6. miejsce w szachach błyskawicznych na Mistrzostwach Europy U-18 w Bośni i Hercegowinie
16 lipca 2012 – Paweł Kozłowski zajmuje 1. miejsce, a Radosław Psyk zajmuje 5. miejsce w szachach błyskawicznych na Mistrzostwach Europy U-10 w Bośni i Hercegowinie
11-19 lipca 2012 – Kamil Dragun, Kacper Drozdowski, Marcin Krzyżanowski, Daniel Sadzikowski drużynowo zajmują 1. miejsce w szachach klasycznych na Mistrzostwach Europy U-18 w Pardubicach (Czechy)
11-19 lipca 2012– Aleksandra Lach, Klaudia Wiśniowska drużynowo zajmują 2. miejsce w szachach klasycznych na Mistrzostwach Europy U-18 w Pardubicach (Czechy)
1-16 sierpnia 2012 – Marcel Kanarek zajmuje 20. miejsce na Mistrzostwach Świata, Ateny (Grecja)
1-16 sierpnia 2012 – Klaudia Kulon zajmuje 12. miejsce na Mistrzostwach Świata, Ateny (Grecja)
17-25 sierpnia 2012 – Jagoda Bieńko zajmuje 10. miejsce na Mistrzostwach Europy U-8, Praga (Czechy)
17-25sierpnia2012 – Kamil Kozioł zajmuje 9. miejsce na Mistrzostwach Europy U-12, Praga (Czechy)
17-25 sierpnia 2012 – Oliwia Kiołbasa zajmuje 4. miejsce na Mistrzostwach Europy U-12, Praga (Czechy)
17-25 sierpnia 2012 – Jan-Krzysztof Duda zajmuje 1. miejsce, a Radek Gajek zajmuje 7. miejsce na Mistrzostwach Europy U-14, Praga (Czechy)
17-25 sierpnia 2012 – Ewa Harazińska zajmuje 10. miejsce na Mistrzostwach Europy U-14, Praga (Czechy)
17-25 sierpnia 2012 – Kacper Drozdowski zajmuje 1. miejsce na Mistrzostwach Europy U-16, Praga (Czechy)
17-25 sierpnia 2012 – Aleksandra Lach zajmuje 5. miejsce, a Klaudia Wiśniowska zajmuje 7. miejsce na Mistrzostwach Europy U-18, Praga (Czechy)
27 sierpnia 2012 – Krzysztof Bulski, Marcin Tazbir, Marta Przeździecka drużynowo zajmują 2. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata, Guimaraes (Portugalia)
27 sierpnia 2012 – Krzysztof Bulski zajmuje 2. miejsce, Marcin Tazbir zajmuje 3. miejsce, Jacek Tomczak zajmuje 4. miejsce, Wojciech Moranda zajmuje 5. miejsce, a Paweł Czarnota zajmuje 6. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata, Guimaraes (Portugalia)
27 sierpnia 2012 – Marta Przeździecka zajmuje 6. miejsce, Klaudia Kulon zajmuje 11. miejsce, a Beata Kądziołka zajmuje 13. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata, Guimaraes (Portugalia)
27 sierpnia-10 września 2012 – Radosław Wojtaszek, Mateusz Bartel, Bartosz Soćko, Dariusz Świercz, Bartłomiej Macieja drużynowo zajmują 13. miejsce, a Radosław Wojtaszek (szachownica1) oraz Bartłomiej Macieja zdobywają srebrne medale indywidualnie na Olimpiadzie Szachowej, Stambuł (Turcja)
27 sierpnia-10 września 2012 – Monika Soćko, Iweta Rajlich, Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska, Joanna Worek drużynowo zajmują 15. miejsce na Olimpiadzie Szachowej, Stambuł (Turcja)
17-18 września 2012 – Piotr Murdzia zajmuje 1. miejsce, Kacper Piorun zajmuje 3. miejsce, a Aleksander Miśta zajmuje 16. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych (solving), Kobe (Japonia)
17-18 września 2012 – Aleksander Miśta, Piotr Murdzia, Kacper Piorun drużynowo zajmują 1. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych (solving), Kobe (Japonia)
7-19 listopada 2012 – Krzysztof Kabaciński zajmuje 36. miejsce, a Jakub Suder zajmuje 54. miejsce U-8 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Jagoda Bieńko zajmuje 22. miejsce, Monika Marcińczyk zajmuje 25. miejsce, a Zuzanna Adamczyk zajmuje 31. miejsce U-8 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Jakub Kosakowski zajmuje 51. miejsce U-10 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Zofia Szulc zajmuje 17. miejsce, Joanna Świech zajmuje 38. miejsce, a Honorata Kucharska zajmuje 44. miejsce U-10 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Szymon W* zajmuje 44. miejsce, a Kamil Kozioł zajmuje 49. miejsce U-12 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Oliwia Kiołbasa zajmuje 19. miejsce, Alicja Śliwicka zajmuje 20. miejsce, a Julia Antolak zajmuje 24. miejsce U-12 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Radosław Gajek zajmuje 15. miejsce U-14 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Mariola Woźniak zajmuje 15. miejsce, Ewa Harazińska zajmuje 18. miejsce, a Aleksandra Dadełło zajmuje 46. miejsce U-14 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Grzegorz Nasuta zajmuje 21. miejsce, Filip Cukrowski zajmuje 32. miejsce, a Aleksander Kaczmarek zajmuje 47. miejsce U-16 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Dariusz Świercz zajmuje 1. miejsce, Jan Krzysztof Duda zajmuje 4. miejsce, a Kacper Drozdowski zajmuje 7. miejsce, a Marcin Krzyżanowski zajmuje 37. miejsce U-18 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
7-19 listopada 2012 – Aleksandra Lach zajmuje 17. miejsce, a Maria Leks zajmuje 29. miejsce U-18 na Mistrzostwach Świata, Maribor (Słowenia)
11 listopada-3 grudnia 2012– Monika Soćko została wyeliminowana w III rundzie przez Bułgarkę Antoanetę Stefanową, a Iweta Rajlich odpada w I rundzie na Mistrzostwach Świata Kobiet, Chanty-Mansyjsku (Rosja)
1-3 grudnia 2012– Bartłomiej Macieja zajmuje 1. miejsce w turnieju open 2. festiwalu szachowego UNAM, Meksyk
5-17 maja 2013 – Radosław Wojtaszek zajmuje 43. miejsce, Kamil Mitoń zajmuje 45. miejsce, Aleksander Miśta zajmuje 48. miejsce, Jan-Krzysztof Duda zajmuje 70. miejsce, Bartosz Soćko zajmuje 73. miejsce, Grzegorz Gajewski zajmuje 77. miejsce, Wojciech Moranda zajmuje 80. miejsce, Kamil Dragun zajmuje 84. miejsce, Robert Kempiński zajmuje 85. miejsce, Łukasz Cyborowski zajmuje 97. miejsce, Paweł Jaracz zajmuje 102. miejsce, Mateusz Bartel zajmuje 105. miejsce, Grzegorz Nasuta zajmuje 131. miejsce, Tomasz Markowski zajmuje 137. miejsce, Kamil Stachowiak zajmuje 138. miejsce, Marcel Kanarek zajmuje 140. miejsce, a Łukasz Butkiewicz zajmuje 149. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Europy, Legnica (Polska)
24-25 września 2013 – Piotr Murdzia, Kacper Piorun, Aleksander Miśta drużynowo zajmują 1. miejsce na 37. Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań szachowych (solvingu), Batumi (Gruzja)
24-25 września 2013 – Piotr Murdzia zajmuje 1. miejsce, Kacper Piorun zajmuje 3. miejsce, Aleksander Miśta zajmuje 4. miejsce, a Piotr Górski (Entropia Warszawa) zajmuje 7-8. miejsce indywidualnie na 37. Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań szachowych (solvingu), Batumi (Gruzja)
1-3 listopada 2013 – Bartłomiej Macieja zajmuje 2. miejsce na festiwalu szachowym, Villahermosa (Meksyk)
7-18 listopada 2013 – Bartosz Soćko, Grzegorz Gajewski, Kamil Mitoń (wszyscy KSz HETMAN Katowice), Dariusz Świercz, Mateusz Bartel (obaj KSz Polonia Wrocław) zajmują 16. miejsce, a Mateusz Bartel zdobył złoty medal indywidualnie na Drużynowych Mistrzostwach Europy, Warszawa (Polska)
7-18 listopada 2013 – Monika Soćko (KSz HETMAN Katowice), Iweta Rajlich, Jolanta Zawadzka (obie KSz Polonia Wrocław), Joanna Majdan-Gajewska (Skierniewice) i Karina Szczepkowska-Horowska (MKSz Rybnik) zajmują 3. miejsce, a Karina Szczepkowska-Horowska zdobyła srebrny medal indywidualnie wśród zawodniczek rezerwowych, Joanna Worek, Beata Kądziołka, Joanna Dworakowska, Marta Bartel, Katarzyna Toma zajmują 9. miejsce, a Klaudia Kulon, Anna Iwanow, Klaudia Wiśniowska, Mariola Woźniak, Oliwia Kiołbasa zajmują 13. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy, Warszawa (Polska)