Olimpiady Specjalne

A A A

Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Historia Olimpiad Specjalnych

lata 80 XX wieku – do Polski dociera Idea Olimpiad Specjalnych
1985 – Olimpiady Specjalne uzyskują specjalną akredytację władz Special Olympics w Waszyngtonie, tym samym przy okazji powstaje Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych przy TPD
1985 – po raz pierwszy reprezentacja Polski wystąpiła na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Stany Zjednoczone
1987 – odbywa się I Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna na obiektach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego
1988 – I Ogólnopolska Zimowa Olimpiada Specjalna, Nowym Targ (Polska)
1990 – powołano Polskie Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo Olimpiady Specjalne
1999 – walny Zjazd Stowarzyszenia, podczas którego doszło do zmian struktury i przekształcenia oddziałów wojewódzkich w oddziały regionalne
2008 – Komitet Krajowy Stowarzyszenia dokonuje zmian w Statucie oraz powołuje Fundację