Powstaje Związek Lotników Polskich

A A A

  • 1922-09-15 - powstaje Związek Lotników Polskich - odbyło się zebranie organizacyjne ZLP na którym zatwierdzony został statut organizacji i zostaje wybrany zarząd
  • (1929) - Związek Lotników Polskich zmuszony do rezygnacji ze swojej szeroko zakrojonej działalności z powodów organizacyjno-ekonomicznych oraz przez przeprowadze reorganizacji związku