Powstanie Polskiego Związku Rugby

A A A

9 września 1957 roku pierwszym prezesem Polskiego Związku Rugby na Walnym Zjeździe Założycielskim zostaje Władysław Trybus.

W 1954 roku Franciszek Liszka, przedwojenny gracz rugby, zorganizował w Murckach pierwszą drużynę rugby, na początku 1955 roku w Katowicach powstał drugi zespół założony przez Ramon Torrentsa, który przed przyjazdem do Polski grał w rugby w Hiszpanii. Informacja o powstaniu drużyn zainspirowała dziennikarzy Wojciecha Giełżyńskiego z „Dookoła Świata" i Andrzeja Karpińskiego ze „Sportowca" do powtórnego rozpropagowania tej dyscypliny w kraju. We wrześniu obie redakcje złożyły w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej propozycję oraz szczegółowy plan zorganizowania w Polsce rugby. 15 listopada 1955 Wojciech Giełżyński, Andrzej Karpiński i Wojciech Woydyłło zwołali w Warszawie Zjazd Założycielski, który wybrał Komitet Organizacyjny Polskiego Związku Rugby pod przewodnictwem Andrzeja Karpińskiego, w jego skład weszli też Wojciech Giełżyński, Stanisław Piotrowski - wiceprzewodniczący, Wojciech Woydyłło - sekretarz, Marian Balcerzak i Karol Whithead - komisja sportowa. Pomysł spodobał się ówczesnym władzom GKKF, a efektem było rozporządzenie Włodzimierza Reczka z 14 grudnia 1955 o wprowadzeniu rugby w poczet oficjalnie uprawianych w Polsce dyscyplin i włączeniu jej do zakresu kompetencji wydziału IX Departamentu Wyszkolenia Sportowego GKKF.

Na Naradzie Ogólnopolskiej Aktywu Rugby zwołanej 14 stycznia 1956 roku w Warszawie Komitet Organizacyjny przekształcił się w Komisję Organizacyjną Sekcji Rugby GKKF, jej struktury były już bardziej rozbudowane, liczyła 13 członków i 10 współpracowników, wśród nich był Władysław Trybus późniejszy prezes Polskiego Związku Rugby. Jeszcze 30 marca zmieniono nazwę władz sekcji na Komisję Organizacyjno - Propagandową Sekcji Rugby GKKF. Dnia 26 stycznia 1957 zwołana została Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza, która w miejsce Komisji Organizacyjnej powołała Sekcję Rugby Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, jej przewodniczącym wybrano Władysława Trybusa. Tego dnia mógł powstać Polski Związek Rugby, ale delegaci jednogłośnie głosowali za pozostawieniem Sekcji Rugby, która dla rugby będzie bardziej korzystna, a przeciw utworzeniu związku. Obawiano się, że nowopowstały związek miałby znikome możliwości, zwłaszcza.

GKKF nie zamierzał jednak utrzymywać rugbistów w nieskończoność, wywierana presja spowodowała zwołanie 9 września 1957 roku w Warszawie Zjazdu Założycielskiego Polskiego Związku Rugby. Założycielami PZR były trzy kluby posiadające osobowość prawną: RKS Start Juvenia Kraków, KS Górnik Katowice i KS Polonia Gdańsk, a pierwszym prezesem został Władysław Trybus, naczelnik wydziału Programowo-Metodycznego GKKF. Siedziba Polskiego Związku Rugby mieściła się początkowo na Torwarze przy ulicy Czerniakowskiej 171, na początku lat sześćdziesiątych siedzibę przeniesiono na ulicę Sienkiewicz 12/14, a na początku lat osiemdziesiątych na Stadion X-lecia.

Skład pierwszego zarządu PZR

09.09.1957 – 18.10.1958

Prezes – Władysław Trybus

Wiceprezes – Stefan Michoński (do 10.09.1958), vacat (od 10.09.1958)

Sekretarz – Tadeusz Pańko

Skarbnik – Antoni Korczak

Referat Gier i Dyscypliny – Jan Nowak (do 02.04.1958), Romuald Siekierski (od 02.04.1958)

Referat Popularyzacji – Władysław Opacki

Członek Zarządu – Benedykt Malinowski

W czasie kadencji zrezygnował Jan Nowak (02.04.1958), został zwolniony z funkcji Stefan Michoński (10.09.1958)

W czasie kadencji dokooptowano: Leon Radzikowski (21.02.1958), Romuald Siekierski (02.04.1958).

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jarosław Potocki

Członkowie – Józef Żbikowski, Ryszard Wojciechowski

Zastępcy członków: Joachim Klóska, Dr Henryk Kraczkowski

Referat Wyszkolenia Sportowego:

Przewodniczący - Marian Bondarowicz

Członkowie: Leszek Gawor, Henryk Hodiak, Henryk Karczewski, Franciszek Nowak, Eugeniusz Rogatka, Wilhelm Wocławek

Kolegium sędziów:

Przewodniczący: Jerzy Lempart

Z-ca przewodniczącego: Feliks Górecki

Sekretarz: Józef Żbikowski

Referat wyszkolenia: Leon Radzikowski

Referat Dyscyplinarny: Bernard Sosnowski

TRYBUS Władysław (1957-1961, 1973-1974) ur. 03.05.1928 w Krośnie. Wykształcenie wyższe, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie. Żołnierz AK, Naczelnik Wydziału Programowo-Metodycznego GKKF (1955-1957), Trener w Departamencie Sportu GKKF (10.1957-06.1960), Nauczyciel w Liceum Polskim w Paryżu (1960-1963), Naczelnik, Wicedyrektor i Dyrektor Wydziału w Departamencie Wychowania Fizycznego Ministerstwa Oświaty (1963-1972), Dyrektor Departamentu Kształcenia i Nauki GKKF (1972-1983), Wicedyrektor Departamentu Kształcenia i Nauki Ministerstwa Zdrowia (1984-1988). Współpracujący z Komitetem Organizacyjnym Polskiego Związku Rugby (15.11.1955-14.01.1956), członek Komisji Organizacyjno–Propagandowej Sekcji Rugby GKKF (14.01.1956-30.03.1956). Członek Komisji Sportowo-Technicznej Komisji Organizacyjno–Propagandowej Sekcji Rugby GKKF (30.03.1956-26.01.1957). Przewodniczący Prezydium Sekcji Rugby (26.01.1957 - 09.09.1957). Był delegatem na założycielski Zjazd Polskiego Związku Rugby (09.09.1957). Członek Komisji Rewizyjnej FIRA (20.10.1960–16.08.1962). Inicjator wprowadzenia regularnych rozgrywek o Puchar Europy FIRA (1957, Kongres w Barcelonie), a także organizacji Ośrodków Młodzieżowych Rugby (1959). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (28.06.1969), Kawalerskim Krzyżem Zasługi Orderu Odrodzenia Polski (06.07.1977), Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (22.05.1969), Medalem 100-lecia Sportu Polskiego.

Pierwszy Prezes PZR (09.09.1957-05.03.1961, 14.10.1973-01.03.1974).

źródło: 50 lat Polskiego związku rugby. Maciej Powała-Niedźwiecki, Jacek Wierzbicki, Krzysztof Okapa. Polski Związek Rugby. Warszawa 2007