Czy wiesz, że: pierwsze udokumentowane słowo "sport"

2015-03-01, 11:14   A A A   drukuj   Michał Hasik

fot. Wikimedia Commons/Henryk Hermanowicz
Czy wiesz, że po raz pierwszy słowo "sport" pojawiło się w tekście pisanym w języku polskim w 1856 roku w jednoaktówce (utwór dramatyczny o zwięzłej kompozycji - przyp. redakcja) Konstantego Gałczyńskiego "Wyścigi konne".

Cały utwór liczy zaledwie cztery wersy i odnosi się do wyścigów konnych i innych dyscyplin sportu, których uprawianie jest symbolem postępu, stawiającego nas na równi z Anglią i Paryżem.

Polska w drodze postępu kołem leci chyżem,
Stanęliśmy na równi z Anglią i Paryżem:
Mamy wyścigi konne, sport wzmaga się wszędzie,
A jeśli rząd pozwoli i Jockey Club będzie.

W polskiej leksykografii słowo sport doczekało się pierwszego terminu i omówienia 10 lat później (w 1866 roku) - pióra F. H. Levestama w wydanej w 1866 roku „Encyklopedyji Powszechnej” Samuela Orgelbranda. Natomiast pierwszym słownikiem języka polskiego, który odnotował znaczenie słowa sport był „Słownik języka polskiego” J. Karłowicza, A Kryńskiego i W Niedźwiedzkiego z 1915 roku. W szóstym tomie znajduje się jego definicja mówiąca o „rozrywce wymagającej ruchu i zręczności, jak wyścigi konne, polowanie, wioślarstwo”.

Pod koniec XIX wieku próbowano wymyślić polską odmianę słowa sport. Pismo „Kolejarz-Wioślarz-Łyżwiarz” ogłosiło nawet konkurs na własne nazewnictwo sportowe. Wygrał termin „ochota”, który został natychmiast wyśmiany przez prasę sportową. Zaprzestano dalszych poszukiwań polskiej wersji tego słowa, pozostając przy oryginalnej, angielskiej terminologii.

Materiał na podstawie:
wikipedia.pl
WBC.poznan.pl 
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.