Kary na reprezentacyjnych juniorów!

2015-08-05, 17:55   A A A   drukuj  

prasa3 - fot. morguefile.com/cohdra
„Gazeta Ostrowska” 5 sierpnia 1949 roku informowała o surowych karach nałożonych na piłkarskich juniorów.

„Na ostatnim posiedzeniu zarządu PZPN rozpatrywano sprawę nieodpowiedniego zachowania się piłkarskich juniorów polskich podczas pobytu na Węgrzech. Na podstawie sprawozdania delegata PZPN oraz pisma opiekuna węgierskiego, przydzielonego naszym juniorom, zarząd PZPN postanowił ukarać zawodników ZKS „Ogniwo – Cracovia”: Kozę – 6-miesięczną dyskwalifikacją z jednoczesnym pozbawieniem prawa reprezentowania barw Polski, wzgl. Okręgu, tak w kraju jak i za granicą na okres 1 roku (do 8 VIII 1950 r.); Poświata – 6 tygodn. Dyskwalifikacją (do 18.9.1949 r.) z jednoczesnym pozbawieniem prawa reprezentowania barw Polski, wzgl. Okręgu, tak w kraju, jak i za granicą do końca 1949r.; Kaszubę naganą oraz pozbawieniem prawa piastowania godności kapitana repr. Drużyny juniorów Polski do końca 1949 r. Pozostałych zawodników zarząd PZPN uprzedził, że w razie powtórzenia się niewłaściwego zachowania, ukarze również jak najsurowiej.”
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.