Książka, którą warto przeczytać

2012-01-13, 09:10   A A A   drukuj   Przemysław Popek

"140 lat z dziejów polskich sportów zimowych" autorstwa Krzysztofa Szujeckiego to pozycja książkowa, którą trzeba przeczytać.

Nie jest to książka statystyczna. W zamiarze autora nie kryła się intencja dokładnego opisu sylwetek zawodników, ich szczegółowych karier i danych biograficznych. Nie zaprezentowane zostały także dokonania w polskich sportach zimowych poprzez dzieje poszczególnych dyscyplin. Zastosowano inną metodę – kierowano się wyłącznie kryterium chronologicznym, ujmując temat całościowo, traktując sporty zimowe jako jedną wielką „rodzinę”. Przedstawiono te fakty i wydarzenia, które zdaniem autora były najważniejsze dla ich rozwoju oraz uprawiających je wyczynowo zawodników. W przypadku bardziej zasłużonych osób podano lata życia lub datę urodzenia.

Historię białych sportów rozpoczynają tworzące się w drugiej połowie XIX wieku zrzeszenia i organizacje. Dzięki ich powstaniu możliwy stał się systematyczny postęp i miało miejsce coraz większe oddziaływanie, zwłaszcza łyżwiarstwa i narciarstwa. W Polsce niebawem po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto tworzenie narodowych związków sportowych, które wytyczały ramy organizacyjne dla konkretnych dyscyplin.

W Europie sporty te także zyskiwały popularność, a ich dynamiczny rozwój rozpoczął się od momentu rozegrania Tygodnia Sportów Zimowych w Chamonix w 1924 roku, który uznano wkrótce za I Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Od tego momentu sportowa rywalizacja na śniegu i lodzie zyskała znacznie większe uznanie i tym sposobem rozpoczął się zupełnie nowy etap w historii sportów zimowych.

W książce, obejmującej lata 1869-2009, zaprezentowano m.in. udział Polaków w zimowych igrzyskach, ale ich opis nie zawiera wszystkich startujących i wszystkich uzyskanych przez nich wyników. Liczba sportowców biorących udział w danej konkurencji na ZIO podana jest tylko w przypadku, gdy rzuca to nową perspektywę na osiągnięcie reprezentanta naszego kraju. Podobnie jest z imprezami niższej rangi – mistrzostwami świata i mistrzostwami Europy. Uwzględnione zostały tylko te wyniki i rezultaty, które w opinii autora miały z różnych powodów znaczenie. Oczywiście w niniejszym opracowaniu znaleźli się również wszyscy zawodnicy, którzy odnieśli sportowy sukces, stając na podium najważniejszych zawodów.

Skoncentrowano się przede wszystkim na rywalizacji i wydarzeniach związanych z olimpijskimi sportami. Dla ukazania jak najpełniejszej panoramy sportów zimowych poświęcono również jeden rozdział na krótkie zaprezentowanie historii czterech powszechnie mniej znanych sportów.

Jedynym elementem o charakterze statystycznym jest zamieszczona na końcu tabela, ukazująca medalowy dorobek naszych śnieżnych gwiazd. Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest to, że wprowadza ono dodatkowe uporządkowanie historyczne oraz ukazuje w bardzo sugestywnej formie elitę polskich sportów zimowych, jaką z całą pewnością stanowią medaliści ZIO, MŚ i ME.

Książka ta nie jest szczegółową analizą i bilansem dorobku, ale raczej próbą ukazania dziejów sportu, poprzez wskazanie na najistotniejsze – według autora – wydarzenia, które związane były z sukcesami i porażkami polskich sportowców.

Autor ma nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu poszerza wiedzę i rzuca nowe światło na historię polskich sportów zimowych, przyjmując inną niż w dotychczasowych publikacjach formę jej wykładni.

 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.