Przedwojenny sport w Będzinie

2012-01-09, 09:22   A A A   drukuj  

Zobacz jak organizowało się życie sportowe w jednym z najstarszych miast Małopolski i województwa śląskiego - Będzinie.

O początkach sportu w Będzinie trudno pisać ze względu na brak odpowiednich materiałów źródłowych. Wiadomo, że w 1906 r. na Wzgórzu Zamkowym wybudowano Dom Towarzystwa Dobroczynności, gdzie mieszkańcy miasta mieli warunki do uprawiania ćwiczeń sportowych (gimnastyki). Wiadomo też, że młodzież, dużo wcześniej grała w piłkę nożną, niekoniecznie na dziko. Jako boisko służył wtedy plac kościelny przy obecnej ul. Sączewskiego. W oparciu o tę bazę powstała w 1906 r. organizacja sportowa "Sokół". Oprócz piłki nożnej uprawiano gimnastykę i kolarstwo. Najpierw była to rekreacja, potem wyścigi odbywające się z inicjatywy cyklistów. "Sokół" działał w Łagiszy i Grodźcu. Z zapisków kronikarskich wynika, że w 1924 r. odbyły się w Grodźcu okręgowe zawody gimnastyczno - sportowe. Najpopularniejszymi konkurencjami były: bieg na 100 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową, rzut granatem, gimnastyka, tor przeszkód. Zawody rozgrywano na placu przy obecnej ul. Przechodniej zwanym "księżą łąką". Plac ofiarowano do bezpłatnego użytkowania przez miejscową parafię. Sport uprawiano również w Związku Harcerstwa Polskiego i w Związku Strzeleckim.

Duże ożywienie sportowe nastąpiło w okresie międzywojennym w latach 1918 - 1939. Mimo różnych trudności, szczególnie ekonomicznych, następowała integracja, powstawały kluby i organizacje sportowe. W 1917 r. powstało Towarzystwo Sportowe "Sarmacja" działające do dzisiaj. Oprócz "Sarmacji" istniały Następujące kluby sportowe: RKS "Zagłębianka", KS "Hakoach", KS "Olimpia", KS "Solvay" i RKS "Grodziec". W klubach tych uprawiano piłkę nożną. Działalność "Sokoła" trwała do wybuchu II wojny światowej.

Powrót | źródło: OSiR Będzin
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.