Serdeczna uroczystość na stadionie sportowym

2016-10-30, 17:59   A A A   drukuj  

fot. morguefile.com/Alvimann
„Echo” 30 października 1938 roku informowało o przyjeździe sportowców zaolziańskich do Łodzi.

„Wczoraj przybyła do Łodzi wycieczka sportowa zza Olzy, członków Polskiego Klubu Sportowego „Polonia” w Karwinie. Na dworcu Fabrycznym powitała gości Rada Klubu Pracowników „Zjednoczenie”, na którego zaproszenie karwiniacy przybyli do Łodzi. W imieniu klubu serdeczne przemówienie wygłosił prez. dyr. Wilkoński, a następnie ks. pastor Kotula, który pochodzi z Zaolzia. W imieniu gości odpowiedział prezes „Polonii” prof. Palowski. Miłych i drogich nam gości powitał w imieniu Zarządu Miejskiego oraz w imieniu Polonii Zagranicznej wiceprezydent Antoni Paczek, podkreślając doniosły moment zjednoczenia ziem Zaolzańskich z Macierzą oraz fakt, że po łączenie to nastąpiło z woli Polski bez udziału czynnika obcego. W odpowiedzi przemawiał przedstawiciel gości p. profesor Pawlowski, prezes klubu „Polonia” z Karwiny, dziękując Zarządowi Miejskiemu za przyjecie, oraz zapewniał, że obecnie, po wyzwoleniu się z przemocy czeskiej, wszyscy będziemu już razem walczyli dalej o los tych Polaków, których nadal nęka przemoc obca.”
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.