Joanna Wolf-Szczerba

A A A
Imię i Nazwisko: Joanna Wolf-Szczerba
Data urodzenia: 1960
Data śmierci: 21 lutego 2012
Profesja: taterniczka/narciarka/trenerka/działaczka
Dyscyplina sportowa: alpinizm/narciarstwo

Przebieg kariery zawodniczej:
  • czołowa przedstawicielka wspinania sportowego w skałkach w połowie lat 80 oraz taterniczka i alpinistka
Przebieg kariery trenerskiej:
  • instruktorka Polskiego Związku Alpinistycznego
Działalność jako działacz: 
  • prezes Klubu Wysokogórskiego Warszawa (1993-1997)

Uwagi: 
  • przysypała ją lawina w Żlebie Marcinowskim w Dol. Goryczkowej