Jak powstało IKS AWF?

2012-04-26, 09:29   A A A   drukuj  

Kilka słów o początkach IKS AWF Warszawa.

Integracyjny Klub Sportowy AWF powstał w 1991 r. z inicjatywy grupy pracowników i studentów warszawskiej AWF oraz osób niepełnosprawnych związanych z uczelnią i z działającym na terenie całej Polski stowarzyszeniem o nazwie "Grupy Aktywnej Rehabilitacji" (GAR). Członkami komitetu założycielskiego Klubu byli mi.n.: Tadeusz Nowicki – adiunkt AWF, Marek Wolski – absolwent AWF, Piotr Jaroszewski – student AWF, Joanna Sarek – studentka AWF i zawodniczka Klubu AZS, Tomasz Engel – szermierz, trener AZS-AWF, Sławomir Besowski – prezes GAR, Lidia Barańska i Andrzej Iwanowski (GAR).

Celem Klubu było zwiększenie aktywności życiowej niepełnosprawnych i osiąganie przez nich – dzięki uprawianym sportom – rzeczywistej integracji społecznej. Warszawska AWF była doskonałym miejscem i bazą do realizacji powyższych celów. Tutaj też nawiązała się współpraca Klubu z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz studentami, szczególnie studentami Wydziału Rehabilitacji. Dzięki przychylności władz uczelni i akademickiego środowiska, Klub uzyskał siedzibę na terenie uczelni i tutaj też realizowano większość szkoleniowych zadań.

Pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia było zaadaptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych widowiskowej, eleganckiej, ale też bardzo trudnej technicznie dyscypliny sportu – szermierki. Dyscyplina ta, uprawiana na świecie przez inwalidów od 1948 roku, w Polsce przez całe dziesięciolecia była dla niepełnosprawnych niedostępna. Z chwilą powstania IKS niepełnosprawni rozpoczęli regularne, profesjonalne treningi szermiercze. Z czasem osiągnęli w tej dyscyplinie niebywałe wprost sukcesy, czego wymownym dowodem były medale zdobywane na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atlancie, Sydney, Atenach i w Pekinie.

Powrót | Źródło: IKS AWF Warszawa
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.