Zbigniew Jaworowski

A A A
Imię i Nazwisko: Zbigniew Jaworowski
Data urodzenia: 17 października 1927
Data śmierci: 12 listopada 2011
Miejsce śmierci: Warszawa
Profesja: taternik/trener/działacz/lekarz radiolog
Dyscyplina sportowa: alpinizm

Przebieg kariery zawodniczej:
 • „Baca”
 • na swoim koncie miał szereg dróg tatrzańskich i pierwszych przejść zimowych, jest współautorem ze Stanisławem Bielem pierwszego powtórzenia drogi Łapińskiego i Paszuchy na Kazalnicy Mięguszowieckiej (1951), ma również na swoim koncie pierwsze wejście zimowe drogą klasyczną na płn.-zach. ścianie Mnicha
Przebieg kariery trenerskiej:
 • instruktor
Działalność jako działacz:
 • członek honorowy Polskiego Związku Alpinizmu
 • organizował wyprawy badawcze w Himalaje, Andy, na Spitsbergen oraz na Alaskę, w których brali udział polscy alpiniści

Uwagi: 
 • prof. dr. hab. Zbigniew Jaworowski był wybitnym lekarzem radiologiem, specjalistą od skażenia promieniotwórczego i wpływu promieniowania jonizującego na organizmy
 • pracował w Instytucie Badań Jądrowych
 • pełnił funkcję Kierownika Zakładu Higieny Radiacyjnej w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (od 1993)
 • był Przewodniczącym Rady Naukowej CLOR
 • wieloletni Przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), a także późniejszy przewodniczący
 • członek rządowej komisji oceniającej skutki katastrofy w radzieckiej elektrowni atomowej w Czarnobylu