Grele, czyli prosta odmiana polskich kręgli

2013-12-23, 08:14   A A A   drukuj   Bartosz Prabucki

Po przedstawieniu Państwu prostej, dynamicznej gry dla wszystkich, jaką jest do dziś praktykowana kapela, pora na przykład jeszcze prostszej formy gry rzutnej o nazwie grele.

Grele, zwane także krelami, można określić jako prostą, polską odmianę kręgli. W dawniejszych czasach była ona rozgrywana najczęściej przez polskich chłopów, którzy grali na placach przed karczmami.

Polegała ona na tym, że w ziemię wbijano najczęściej drewniane (czasem żelazne) kołki. Zadaniem grających było trafić w nie także drewnianymi pałkami bądź palikami, tak żeby je przewrócić. XIX-wieczni badacze uważają, że mogła mieć ona nawet pewien wpływ na powstanie nowoczesnych kręgli.

W czasach dzisiejszych trudno byłoby odnaleźć miejsca, gdzie jeszcze w naturalnych warunkach rozgrywa się zawody w grele. Tym niemniej w nieco zmodyfikowanej formie ta prosta gra rzutna stanowi jedną z polskich gier tradycyjnych, która jest ponownie popularyzowana w naszym kraju.

Forma greli, którą staramy się wprowadzać do naszych pokazów, jest nieco odmienna od swojego pierwowzoru. Drewnianych palików najczęściej nie wbija się w ziemię. Zamiast tego ustawia się je na pewnego rodzaju (także drewnianej) podstawce, jeden obok drugiego, oddzielone tylko malutkimi kołeczkami-wypustkami. Celem grających jest przewrócenie tych palików za pomocą płaskiego rzutu drewnianym kijem. Gra ta wymaga bezpiecznego obchodzenia się z palikami, używanymi do rzutów. Tym niemniej cieszy się niemałą popularnością, zwłaszcza wśród dzieci, z uwagi zapewne na prostotę rozgrywki.

Grele stanowiły także jedną z polskich gier, która była prezentowana podczas Światowych Igrzysk Sportu dla Wszystkich w 2012 roku. Ludzie pochodzący ze wszystkich stron świata mieli okazję spróbować swoich sił w tej grze.

Stanowi ona prosty przykład polskiej gry, którą można modyfikować, dostosowując do różnych odbiorców i czynić elementem rodzimej kultury ruchu.

 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.