Oświacie zawdzięczamy sport

2015-10-14, 10:33   A A A   drukuj   Przemysław Popek

fot. morguefile.com/kconnors
Dziś Dzień Edukacji Narodowej, zatem na portalu SportowaHistoria.PL, krótko o historii wychowania fizycznego w Polsce.

Niektórzy historii początków polskiego wychowania fizycznego doszukują się już w średniowieczu. Prawdziwy jednak rozwój tej dziedziny dała Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, czyli popularna KEN, która powstała dokładnie 242. lata temu. Już w pierwszych swoich ustawach Komisja Edukacji Narodowej podkreślała ścisły związek edukacji fizycznej z edukacją moralną.

W pierwszej połowie XIX wieku kontynuowano koncepcję centralnego organu władzy oświatowej. W drugiej połowie XIX wieku, wychowanie fizyczne na stałe zawitało do programów szkoły. To również okres, kiedy powstają pierwsze organizacje sportowe. Nie da się ukryć, że pionierską organizacją wychowania fizycznego i sportu w Polsce było Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego pierwsze gniazdo zostało założone 7 lutego 1867 we Lwowie.

Bez wątpienia szkolnictwo dało przyczynek do rozwoju sportu, który rozwinął się na ogromną dziś skalę.
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.