ISSN
Sportowa Historia

Powstawanie sportu w Grybowie

2012-01-12, 18:02   A A A   drukuj  

Poznaj początki sportu w Grybowie, mieście położonym na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Rożnowskiego, nad rzeką Białą.

Początek zorganizowanego ruchu sportowego w Grybowie datuje się na rok 1892. Wtedy to Wincenty Węgrowski, dyrektor Kasy Zaliczkowej, Michałowski, sekretarz Izby Skarbowej, Antoni Heiman, naczelnik Sądu i Seweryn Gzowski, dyrektor Szkoły Kowalsko-Stolarskiej, założyli Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Jego działalność rozwijała się nie tylko w kierunku sportowym (sekcja gimnastyczna), ale także artystycznym (sekcja teatralna, chóralna i muzyczna). Po 1900 roku przybyli nowi działacze m.in. Honorata Pers nauczycielka, Maria Studnicka kierowniczka szkoły żeńskiej, Michalik ze Starej Wsi Naczelnik "Sokoła" do I wojny światowej, Ryszard Kosiński kierownik szkoły w Siołkowej, dr Litwicki sekretarz "Sokoła" i ks. Jan Solak.

W 1908 roku przystąpiono do budowy własnego obiektu sportowego i kulturalnego, a z chwilą oddania do użytku sali gimnastycznej działalność sportowa jeszcze bardziej się ożywiła i nie przerwał jej nawet wybuch I wojny światowej, jednak nowo wybudowany budynek "Sokół" został poważnie uszkodzony podczas bitwy gorlickiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku organizacja wznowiła działalność.

W latach 20 uaktywnili się nowi członkowie "Sokoła" do których należy zaliczyć Zygmunta Chmielewskiego, Mieczysława i Wincentego Szpakowskich, Szczepana Pajora, Stefana Maciejowskiego, Henryka i Franciszka Olszewskich i Józefa Warzechę. W latach 30 rozwinęły się dalsze sekcje sportowe: piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, hokeja na lodzie. Uprawiano również tenis ziemny na korcie urządzonym obok budynku.

Dzięki atrakcyjnej działalności klubu przybywali nowi członkowie m.in. Pelagia Sarkowicz, Skalska, Brachówna i Maciejowska. Z mężczyzn należy wymienić Zbigniewa Maciejowskiego, Edmunda Pajora, Karola Warzechę, Marcela Obrębskiego, Józefa Mordarskiego.

Najbogatsze i najdłuższe dzieje ma powstały w 1921 roku Klub Sportowy "Grybovia". Pierwszymi najlepszymi zawodnikami byli: H. Nalepa, St. Sekuła, K. Sokołowski, W. Kosiński, T. Kosiński, W. Fuhrer, F. Szpakowski, J. Warzecha, P. Brach, I. Eisen, J. Neugroschel, Wolf, Westreich.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność "Sokoła" a działalność klubu została poważnie ograniczona, a później przerwana. Stało się to po wygranym meczu z drużyną niemiecką.

Powrót | źródło: Grybów
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.