Wydarzyło się: 92 lata temu uruchomiono w Warszawie centralę AZS

2015-03-23, 10:04   A A A   drukuj   Michał Hasik

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
18 marca 1923 roku powstała Centrala Polskich Akademickich Związków Sportowych – organizacja koordynującą działalność wszystkich okręgowych AZS-ów. Powołano ją na zjeździe w Warszawie, a jej pierwszym prezesem został Stefan Grodzki.

Założonemu w 1909 roku Akademickiemu Związkowi Sportowemu przyświecał cel upowszechniania nowego modelu człowieka – sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie. Na okres międzywojenny przypada dynamiczny rozwój sportu akademickiego w Polsce. Kluby powstały we wszystkich dużych miastach w kraju, i tak: w 1918 roku w Warszawie, w 1919 roku w Poznaniu, w 1921 roku w Wilnie i Gdańsku, zaś w 1922 roku we Lwowie i Lublinie. Co ciekawe, sportowcy akademiccy byli w tamtym czasie prekursorami wielu dyscyplin sportowych, m.in. turystyka, wioślarstwo, lekka atletyka, tenis, szermierka i narciarstwo.

Uruchomienie w 1923 roku centrali było spowodowane koniecznością sprawowania kontroli nad kolejnymi powstającymi klubami działającymi pod szyldem AZS. Tuż po II wojnie światowej centrala akademików została przeniesiona do Krakowa, skąd po trzech latach wróciła do Warszawy i zaczęła funkcjonować jako Zarząd Główny AZS.
 
Obecnie Akademicki Związek Sportowych liczy ponad 55 tysięcy członków, co czyni ją najbardziej liczną organizacją akademicką działającą na uczelniach wyższych w kraju.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Powrót | źródło: wikipedia.pl/AZS.UJ.edu.pl/własne
 

Komentarze

Komentarz zanim zostanie opublikowany, poddany jest weryfikacji. Jeżeli jego treść nie łamie regulaminu strony, będzie opublikowany.

Brak komentarzy.