ISSN
Sportowa Historia

Mirosław Ludwik Bądzyński

A A A
Imię i Nazwisko: Mirosław Ludwik Bądzyński
Data urodzenia: 20 kwietnia 1930
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data śmierci: 25 września 2010
Miejsce śmierci: Bydgoszcz
Profesja: taternik/działacz
Dyscyplina sportowa: alpinizm

Przebieg kariery zawodniczej:
 • "Ziuk"
 • inicjator wielu wypraw alpinistycznych
 • wraz ze Stefanem Kozłowskim poprowadził 2 nowe drogi w masywie Lodowego Szczytu — środkiem północnej ściany Sobkowego Kopiniaka (27 sierpnia 1961) i lewą częścią północnej ściany Małej Sobkowej Turni (30 sierpnia 1961)
 • pierwsze wejście ze Zbigniewem Traczem lewym filarem północno-wschodniej ściany z Doliny Jaworowej na Wielką Jaworową Turnię (21 lipca 1961)
 • pierwsze wejście wspólnie ze Zbigniewem Traczem północną ścianą z Doliny Jaworowej na Pośrednią Jaworową Turnię (22 lipca 1961) 
 • jako jedyny członek w historii Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego dokonał przejścia całej grani Tatr, uznanego przez ZG KW za pierwsze samotne (1964)
 • wraz z Marią i Tadeuszem Rewajami dokonał wejścia na Düfourspitze w masywie Monte Rosa, Alpy Walijskie (1965)
 • wraz ze Stefanem Matalewskim dokonał przejścia po lodzie Zalewu Szczecińskiego (luty 1966)
 • ma na swoim koncie II zimowe przejście północnej ściany Wielkiej Turni z Maciejem Mischke i Henrykiem Ciońcką (16 kwietnia 1967)
Przebieg kariery trenerskiej:
 • kierował w Kole Szczecińskim KW szkoleniami teoretyczno-praktycznymi dla początkujących, a także kursami taternickimi organizowanymi przez Koło
 • uczestniczył w szkoleniach w Skałkach Podkrakowskich, żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych (1965-1967)
 • kierował kursem skałkowym oraz przewodził instruktorom w ćwiczeniach komandosów (1967)
Sukcesy jako działacz: 
 • był pierwszym Prezesem Klubu Tatrzańskiego
 • był członkiem Szczecińskiego Koła Klubu Wysokogórskiego (od 1957)
 • pełnił funkcję prezesa Szczecińskiego Koła Klubu Wysokogórskiego (1961-1962)
 • uczestniczył w pracach Bydgoskiego Klubu Wysokogórskiego (od 1968)
 • przyjęty w poczet ratowników Grupy Tatrzańskiej GOPR (1963)
Nagrody i wyróżnienia: 
 • odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Złotym Krzyżem Zasługi
 • Srebrną Odznaką GOPR
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 • Medalem XXl-lecia NSZZ "Solidarność"
 • Medalem za Zasługi dla Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy
 • wyróżniony odznaką "Bydgoszcz Zasłużonemu Obywatelowi"

Uwagi: 
 • w swym dorobku ma 70 publikacji naukowych, setki opracowań dla przemysłu i kilkanaście patentów 
 • był żołnierzem Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - odcinek wschodni "Bogumił" - batalion "Miłosz" - 3. kompania - I pluton "Kłosa” w szlaku bojowym Śródmieście Południe