Zbigniew Messner

A A A
Imię i Nazwisko: Zbigniew Messner
Data urodzenia: 13 marca 1929
Miejsce urodzenia: Stryj (Kresy Wschodnie)
Data śmierci: 10 stycznia 2014
Miejsce śmierci: Warszawa
Profesja: działacz sportowy
Dyscyplina sportowa: piłka nożna

Działalność jako działacz oraz sukcesy:
 • (od grudnia 1963-30 lipca 1968) - pełnił funkcję prezesa Piasta Gliwice - na okres prezesury Messnera przypada największy w historii klubu sukces – zdobycie przez Egona Franke złotego medalu olimpijskiego we florecie
Osiągnięcia polityczne:
 • (1954) - zostaje członkiem PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza)
 • (5 listopada 1980-grudnia 1983) - pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach
 • (od 1981) - pełnił funkcję przewodniczącego w Biurze Politycznym KC (Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej)
 • (8 stycznia 1981-30 listopada 1983) - był sekretarzem KW PZPR w województwie katowickim
 • (od 22 listopada 1983) - wicepremier ds. ekonomicznych
 • (1985–1989) - poseł na sejm
 • (6 listopada 1985) – po mianowaniu Wojciecha Jaruzelskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Państwa – powołany zostaje na Prezesa Rady Ministrów
 • (19 września 1988) - złożył dymisję z funkcji premiera
Nagrody i wyróżnienia:
 • (1986) - zostaje doktorem honoris causa Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze
 • otrzymał nagrody resortowe I, II i III stopnia
Odznaczenia:
 • Order Sztandaru Pracy I klasy
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Odznaka Zasłużony Nauczyciel PRL
Autor książek:
 • autor licznych książek i publikacji z zakresu ekonomii, przede wszystkim zastosowań informatyki w ekonomii i rachunkowości